AKADEMIA SZTUKI
zamknij
2018-03-16

Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY

Akademia Sztuki w Szczecinie otrzymała dofinansowanie na projekt  „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Symboliczny czek z rąk wicepremiera Jarosława Gowina odebrał JM Rektor prof. dr hab. Dariusz Dyczewski.

Relacje z uroczystosci:

Radio Szczecin

Gazeta Wyborcza Szczecin

Głos Szczeciński

Projekt  „Akademia Sztuki w Szczecinie_INWESTYCJA W TALENTY” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17) na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach ścieżki II 

okres realizacji: 01.05.2018 – 28.02.2022

Całkowite wydatki projektu:  2 876  036,95 zł, wkład własny: 3,21%, tj 92 316,84 zł

 

Krótki opis:

Akademia Sztuki w Szczecinie zrealizuje w okresie 1.05.2018 do 28.02.2022 kompleksowy projekt dla studentów 3 wydziałów (Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów, Wydziału Sztuk Wizualnych, Wydziału Edukacji Muzycznej) oraz kadry administracyjnej i zarządczej.

Zadania dla studentów dot. 

  1.  modyfikacji programów kształcenia i dostosowaniu ich do potrzeb społ. gosp. na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażenie ich w praktyczne umiejętności, gł. z branży kreatywnej i społecznej;

- na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów,  projektowanie gier komputerowych ( utworzenie trzech nowych laboratoriów: laboratorium przestrzeni wirtualnej -virtual reality laboratory VR Lab, laboratorium gier komputerowych-video games laboratory VG Lab, laboratorium aplikacji mobilnych - mobile applications laboratory MA Lab).

- na Wydziale Sztuk Wizualnych zostaną utworzone 3 nowe pracownie  we współpracy z przedsiębiorcami: technologii papieru i opakowań, typografii i kaligrafii, tkaniny artystycznej;

- na Wydziale Edukacji Muzycznej: e-muzyka, kreatywne prowadzenie grup dziecięcych w oparciu o unikatowe programy autorskie.

 

  1.  działań podnoszących kompetencje zawodowe (certyfikowane kursy,  szkolenia, warsztaty np. w zakresie tworzenia  animacji mobilnych, modelowania 3D, z zakresu architektury form użytkowych, renowacji mebli zabytkowych, logopedia dla nauczycieli śpiewu, autorskie programy dot. niekonwencjonalnych umiejętności pracy z grupami dziecięcymi), językowe, interpersonalne i w zakresie przedsiębiorczości;
  2.  wysokiej jakości programy stażowe zgodne z kierunkiem kształcenia dla studentów Wydziału Sztuk Wizualnych, kier. grafika i architektura wnętrz.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane również zadania mające na celu wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz podniesienie kompetencji kadry administracyjnej i zarządczej.