AKADEMIA SZTUKI
zamknij
2016-03-23

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy dla Wykładowców

UWAGA, WAŻNY KOMUNIKAT!

PILNE PRZYPOMINIENIE O ZALOGOWANIU SIĘ I UKOŃCZENIU SZKOLENIA BHP!

Wykładowcy i pracownicy Akademii Sztuki, którzy zostali zgłoszeni w tym roku do odbycia szkolenia BHP on-line są proszeni o terminowe zakończenia szkolenia.

lub o jak najszybsze zgłoszenie się do Inspektora BHP- Pani Wiesławy Stań.

Obowiązkiem pracownika jest założenie konta użytkownika wypełniając stosowne dane na platformie e-lerning: http://szkolenia.behape.szczecin.pl/login/signup.php.

Następnie należy poinformować organizatora szkolenia o założeniu konta wysyłając maila na adres: szkolenia@behape.szczecin.pl .

JEST TO WARUNEK KONIECZNY BY ORGANIZATOR UDOSTĘPNIŁ INDYWIDUALNIE KAŻDEMU UCZESTNIKOWI PROGRAM SZKOLENIA.

AKADEMIA ORGANIZUJE TYLKO JEDNO SZKOLENIE W CIĄGU ROKU. DLATEGO UDZIAŁ W OBECNYM SZKOLENIU JEST WYPEŁNIENIEM OBOWIĄZKU ZARÓWNMO PRZEZ PRACOWNIKA JAK I PRZEZ PRACODAWCĘ.