AKADEMIA SZTUKI
zamknij
2017-01-20

Narodowy Kongres Nauki

Narodowy Kongres Nauki wraz z poprzedzającym go cyklem 9 konferencji programowych służy wypracowaniu rozwiązań i krytycznej analizie projektu nowego prawa o szkolnictwie wyższym. Wyłonione w ramach konkursu „Ustawa 2.0” trzy niezależne zespoły przygotowują swoje projekty założeń ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, które wraz z dorobkiem przeprowadzonych przez zespoły konsultacji oraz konferencji programowych NKN zostaną wykorzystane w pracy nad projektem nowej ustawy.

Więcej informacji www.nkn.gov.pl