AKADEMIA SZTUKI
zamknij
2016-02-01

Opłaty

 Wprowadza się następujące wysokości opłat za sporządzenie i wydanie dokumentów rejestrujących przebieg studiów:
- 4 zł - za wydanie indeksu;
- 17 zł - za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej;
- 60 zł - za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami;
- 40 zł - za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy;
- 30 zł - za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
Za wydanie duplikatu dokumentów wymienionych w pkt. 1 pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.
 
 

Numer konta do wpłat:

39 1440 1143 0000 0000 1221 5037

Tytuł wpłaty: Imię, nazwisko, kierunek, specjalność, stopień studiów -  informacja za co dokonywana jest opłata np. indeks

 Opłaty za usługi edukacyjne

PLIKI DO POBRANIA