AKADEMIA SZTUKI
zamknij
2018-08-20

Opłaty

 Wprowadza się następujące wysokości opłat za sporządzenie i wydanie dokumentów rejestrujących przebieg studiów:
- 4 zł - za wydanie indeksu;
- 17 zł - za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej;
- 60 zł - za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami;
- 40 zł - za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy;
- 30 zł - za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
Za wydanie duplikatu dokumentów wymienionych w pkt. 1 pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.
 
 

Numer konta do wpłat:

39 1440 1143 0000 0000 1221 5037

Tytuł wpłaty: Imię, nazwisko, kierunek, specjalność, stopień studiów -  informacja za co dokonywana jest opłata np. indeks

 

UWAGA!

Wysokość rocznej opłaty za usługi edukacyjne dla cudzoziemców odbywających studia na zasadach pełnej odpłatności wynosi 4500 EURO.

 Opłaty za usługi edukacyjne

PLIKI DO POBRANIA