AKADEMIA SZTUKI
zamknij
2017-09-25

Pełnomocnik Rektora ds. uzależnień, równego traktowania i ochrony przed dyskryminacją

Pełnomocnikiem Rektora ds. uzależnień, równego traktowania i ochrony przed dyskryminacją jest pani Renata Pilarczyk.
 
Pełnomocnik w imieniu Rektora
-        inicjuje i koordynuje akcje informacyjne dotyczące zagrożeń w środowisku  akademickim,
-        współpracuje z partnerami zewnętrznymi (Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski, Urząd Marszałkowski, Krajowe Biuro ds. przeciwdziałania narkomanii, policja) w sferze profilaktyki uzależnień,
-        monitoruje sytuację w Uczelni w zakresie równego traktowania,
-        podejmuje działania zmierzające do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasad równego traktowania i ochrony przed dyskryminacją,
-        wspiera inicjatywy promujące równość oraz zdrowy styl życia, wolny od uzależnień.
 
Kontakt:
664 080 235
renata.pilarczyk@akademiasztuki.eu
 
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00
pokój 104, Pałac pod Globusem, plac Orła Białego 2, Szczecin