AKADEMIA SZTUKI
zamknij
2016-02-02

Potwierdzanie efektów uczenia się

Uczelnia potwierdza efekty uczenia się na następujących kierunkach studiów:

- EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - na Wydziale Edukacji Muzycznej

   specjalość: edukacja muzyczna (studia pierwszego stopnia)

   specjalność: edukacja muzyczna, dyrygentura chóralna, muzyka kościelna (studia drugiego stopnia)

- WOKALISTYKA - na Wydziale Edukacji Muzycznej

   specjalność: śpiew solowy (studia pierwszego stopnia)

- INSTRUMENTALISTYKA - na Wydziale Instrumentalnym

  specjalności: akordeon, altówka, fagot, flet, fortepian, gitara, harfa, klarnet, kontrabas, obój, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, trąbka,   tuba, waltornia, wiolonczela (studia pierwszego i drugiego stopnia)

 - GRAFIKA - na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów

   specjalność: multimedia (studia pierwszego i drugiego stopnia)

   specjalność: fotografia (studia pierwszego stopnia)

- GRAFIKA - na Wydziale Sztuk Wizualnych

   specjalność: grafika projektowa (studia pierwszego i drugiego stopnia)

   specjalność: grafika warsztatowa (studia piewrwszego i drugiego stopnia)

 

 Regulaminy i zarządzenia