AKADEMIA SZTUKI
zamknij
2016-01-27

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

Akademia Sztuki w Szczecinie konsekwentnie i nieustająco dąży do doskonalenia jakości kształcenia.

Służy temu wdrożony Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia, który ma na celu:

  • kształcenie studentów na najwyższym poziomie, w tym kształcenie kreatywności i innowacyjności wynikających z wymagań współczesnego otoczenia artystycznego, naukowego i gospodarczego,
  • opracowanie procedur i wytycznych służących podnoszeniu i zapewnieniu jakości kształcenia,
  • monitorowanie i doskonalenie procesów związanych z kształceniem,
  • określenie procedur gromadzenia, analizowania i wykorzystywania stosownych informacji w zapewnieniu jakości kształcenia,
  • weryfikowanie procesu kształcenia pod kątem osiągania zakładanych efektów kształcenia i ich zgodnością z potrzebami rynku pracy,
  • wprowadzenie nowych kierunków, form i metod kształcenia, zgodnie z opiniami interesariuszy zewnętrznych,
  • zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji i stałego rozwoju umiejętności pedagogicznych kadry dydaktycznej,
  • angażowanie wszystkich interesariuszy procesu kształcenia w jego monitorowanie i doskonalenie.