REKRUTACJA
zamknij
2015-10-15

Konsultacje WEM

Wydział Edukacji Muzycznej zaprasza kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia na kursy przygotowawcze obejmujace nieodpłatne zajęcia z dyrygowania, kształcenia słuchu, emisji głosu oraz konsultacje z gry na fortepianie.
Kursy będą się odbywać w soboty 27 maja, 3 i 10 czerwca.
Szczegółowe informacje będzie można uzyskać u prodziekan WEM dr hab. Barbary Halec, tel. 664 080 232.