REKRUTACJA
zamknij
2017-01-26

Architektura Wnętrz

kierunek: Architektura Wnętrz
specjalność: architektura wnętrz

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest w pełni przygotowany zarówno do zespołowej, jak i indywidualnej pracy związanej z projektowaniem szeroko pojętej architektury wnętrz. Struktura Katedry Architektury Wnętrz pozwala na indywidualny wybór studiowanych dziedzin i dedykowanych im pracowni w zakresie projektowania: architektury wnętrz, wystaw, mebla lub detalu architektonicznego. Student ma szanse na zdobycie specjalizacji odpowiadającej potrzebom zatrudnienia w architektonicznych studiach projektowych, zakładach produkujących meble, pracowniach aranżacji wnętrz lub pracy w charakterze niezależnego projektanta. Absolwent jest także w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym kierunku.

 

Absolwent studiów II stopnia na kierunku architektura wnętrz jest przygotowany do dojrzałego i świadomego podejmowania twórczej i samodzielnej pracy związanej z kształtowaniem przestrzeni wnętrz i wystaw. W wyniku procesu kształcenia na studiach drugiego stopnia nastawionego na indywidualny rozwój osobowości twórczej oraz kreatywnego i odpowiedzialnego podejścia do pracy projektowej absolwent jest przygotowany do wykonywania wolnego zawodu architekta wnętrz lub pracy w zespołach projektowych, tworzenia ich oraz kierowania nimi. Poszerzone kompetencje w zakresie projektowania sprzętów i urządzeń wyposażenia wnętrz oraz wystaw umożliwiają szerokie rozumienie kontekstu sztuki projektowej, a także przygotowują do projektowania kompleksowego. Absolwent posiada umiejętność krytycznej oceny swoich działań twórczych i artystycznych oraz kreowania własnego wizerunku jako twórcy-projektanta i artysty. Potrafi zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej, rozumie potrzebę samodoskonalenia i ciągłego dokształcania. Jest też przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 

Zakres kształcenia kierunkowego: 

– projektowanie architektury wnętrz,

– projektowanie wystaw i nowych technologii w projektowaniu,

– projektowanie detalu architektonicznego oraz form architektonicznych w różnej skali,

– projektowanie form użytkowych w zakresie meblarstwa, oświetlenia oraz komunikacji wizualnej.