REKRUTACJA
zamknij
2017-01-26

Grafika Artystyczna

kierunek: Grafika
specjalność: grafika artystyczna
 
 
Absolwent studiów pierwszego stopnia dysponuje wiedzą i umiejętnościami warsztatowymi w tradycyjnych i współczesnych technikach grafiki. Jego możliwości warsztatowe pozwalają na nieskrępowaną i indywidualną twórczość. Już na pierwszym roku podstawy tradycyjnych technik druku (linoryt, litografia, drzeworyt, akwaforta, akwatinta, sucha igła, sitodruk i in.) są łączone z grafiką cyfrową 2D, 3D oraz animacją. Struktura Katedry Grafiki Artystycznej pozwala na indywidualny wybór studiowanych dziedzin grafiki artystycznej oraz dedykowanych im pracowni, umożliwiając młodym adeptom sztuki poszukiwanie własnej drogi artystycznej. Cały proces dydaktyczny daje solidną podstawę do samodzielnej działalności w obszarze profesjonalnej grafiki artystycznej oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym kierunku.

 

Studia drugiego stopnia na kierunku grafika artystyczna są kontynuacją trzyletniego licencjackiego procesu dydaktycznego na studiach I stopnia, z odpowiednio poszerzonym programem. Program studiów jest ściśle podporządkowany wybranemu przez studenta głównemu przedmiotowi kierunkowemu. Studia kończą się egzaminem magisterskim, na który składają się części praktyczna i teoretyczna. Egzamin jest sprawdzeniem wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętności dyplomanta, niezwykle potrzebnych w ściśle ukierunkowanej, profesjonalnej branży graficznej.

 

Zakres kształcenia kierunkowego:

– wypukłodruk (linoryt, drzeworyt),

– wklęsłodruk (akwaforta, akwatinta, sucha igła i in.),

– płaskodruk (litografia, monotypia, sitodruk),

– grafika cyfrowa.

– grafika eksperymentalna.