REKRUTACJA
zamknij
2017-01-26

Grafika Projektowa

kierunek: Grafika
specjalność: grafika projektowa

 

Absolwent studiów pierwszego stopnia po trzyletnim procesie dydaktycznym zakończonym uzyskaniem dyplomu licencjackiego jest w pełni przygotowany zarówno do zespołowej, jak i indywidualnej pracy związanej ze współczesną grafiką projektową. Struktura Katedry Grafiki Projektowej pozwala na indywidualny wybór studiowanych dziedzin i dedykowanych im pracowni w zakresie projektowania: liternictwa, typografii, plakatu, ilustracji, znaków graficznych, form identyfikacyjnych, wydawnictw, publikacji cyfrowych, stron internetowych, kampanii promocyjnych. Student ma szanse na zdobycie specjalizacji dającej możliwość zatrudnienia w graficznych studiach projektowych, agencjach reklamowych i brandingowych, wydawnictwach, drukarniach lub pozwalającej na niezależną pracę zawodową i artystyczną. Absolwent jest także w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym samym kierunku.

 

Studia drugiego stopnia na kierunku grafika projektowa są kontynuacją trzyletniego licencjackiego procesu dydaktycznego na studiach I stopnia, z odpowiednio poszerzonym programem. Program studiów jest ściśle podporządkowany wybranemu przez studenta głównemu przedmiotowi kierunkowemu. Studia kończą się egzaminem magisterskim, na który składają się części praktyczna i teoretyczna. Egzamin jest sprawdzeniem wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętności dyplomanta, niezwykle potrzebnych w ściśle ukierunkowanej, profesjonalnej branży graficznej.

 

Zakres kształcenia kierunkowego:

– projektowanie wydawnictw i publikacji cyfrowych,

– projektowanie aplikacji i stron internetowych,

– projektowanie plakatu i ilustracji,

– projektowanie znaku i form identyfikacyjnych,

– projektowanie liternictwa i typografii,

– multimedialne projektowanie graficzne,

– projektowanie kampanii promocyjnych.