REKRUTACJA
zamknij
2018-07-11

Etapy II Rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Etapy II Rekrutacji na rok akademicki 2018/2019:

 

1. 18 lipca - 31 sierpnia 2018r. r. elektroniczna rekrutacja

2. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej  do 31.08.2018 r.

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w Akademii Sztuki w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019 odpowiada maksymalnej opłacie określonej rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj. 150 PLN.

3.  Przystąpienie do egzaminu wstępnego (kandydat przedstawia dowód osobisty oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej).

- edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia stacjonarne I i II stopnia 10 - 11 września 2018 r. – dodatkowy egzamin wstępny

- wokalistyka – studia stacjonarne I i II stopnia 10 - 11 września 2018 r. – dodatkowy egzamin wstępny

- instrumentalistyka– studia stacjonarne I i II stopnia - 7 września 2018 r. – dodatkowy egzamin wstępny WI

- wzornictwo, specjalność komunikacja wizualna/projektowanie produktu/projektowanie ubioru – studia stacjonarne I stopnia - 11-13 września 2018 r. – dodatkowy egzamin wstępny WMiNM;

- malarstwo – studia stacjonarne I i II stopnia - 11-13 września 2018 r. – dodatkowy egzamin wstępny WMiNM;

- grafika, specjalność film eksperymentalny/sztuka mediów i animacja – studia stacjonarne I stopnia - 11-13 września 2018 r. – dodatkowy egzamin wstępny WMiNM;

- grafika, specjalność fotografia/film eksperymentalny/sztuka mediów i animacja – studia stacjonarne II stopnia - 11-13 września 2018 r. – dodatkowy egzamin wstępny WMiNM;

4. Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego.

 

5.  Wydruk podania (Kwestionariusz osobowy to podanie drukowane z konta rekrutacyjnego kandydata).

 

6.  Złożenie kompletu wymaganych dokumentów do Działu Spraw Studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie (do 14.09.2018 r.). Liczy się data wpływu do uczelni.

 

Przypominamy - składanie kompletu dokumentów:

- od momentu ogłoszenia wyników egzaminów wstępnych do 14.09.2018r.