REKRUTACJA
zamknij
2017-07-14

Etapy Rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Etapy II Rekrutacji na rok akademicki 2017/2018:


 

1. 19.07.2017 - 04.09.2017r. elektroniczna rekrutacja

2. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej  do 04.09.2017 r.

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w Akademii Sztuki w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018 odpowiada maksymalnej opłacie określonej rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj. 150 PLN.

 

3. Przesłanie kandydatom przez Komisje rekrutacyjne informacji o szczegółowym harmonogramie egzaminów wstępnych (terminy egzaminów dla studiów I i II stopnia poniżej).

 

4. Przystąpienie do egzaminu wstępnego (kandydat przedstawia dowód osobisty oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej).

 

5. Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego.

 

6. Uzupełnienie danych w systemie elektronicznym (dane dot. matury oraz dyplomów – po egzaminach wstępnych).

 

7.  Wydruk podania (Kwestionariusz osobowy to podanie drukowane z konta rekrutacyjnego kandydata).

 

8. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów do Działu Spraw Studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie (do 15.09.2017 r.). Liczy się data wpływu do uczelni.

 

Egzaminy wstępne:

Egzaminy wstępne na wszystkie kierunki i stopnie studiów odbędą się w terminie 07.09 – 13.09.2017 r.

 

Architektura wnętrz studia stacjonarne I stopnia i II stopnia odbędą się w dniach 7-8 września 2017r

Wokalistyka studia stacjonarne I stopnia i II stopnia odbędą się w dniach 11-13 września 2017r.
 

Instrumentalistyka studia stacjonarne   I stopnia i II stopnia odbędą się w dniu 11 września 2017r.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia stacjonarne I stopnia i II stopnia odbędą się w dniach 11-13 września 2017r.
 
Malarstwo studia stacjonarne  II stopnia odbędą się w dniu 12 września 2017 r.
 
Wzornictwo, specjalność projektowanie ubioru, projektowanie produktu studia stacjonarne I stopnia  odbędą się w dniu 12 września 2017 r.
 

Przypominamy - składanie kompletu dokumentów:

- od momentu ogłoszenia wyników egzaminów wstępnych do 15.09.2017 r.