REKRUTACJA
zamknij
2016-10-11

Etapy Rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Etapy rekrutacji na rok akademicki 2017/2018:

 

1. 16.05.2017 - 07.06.2017r. elektroniczna rekrutacja

2. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej  do 15.06.2017 r.

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w Akademii Sztuki w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018 odpowiada maksymalnej opłacie określonej rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj. 150 PLN.

 

3. Przesłanie kandydatom przez Komisje rekrutacyjne informacji o szczegółowym harmonogramie egzaminów wstępnych (terminy egzaminów dla studiów I i II stopnia poniżej).

 

4. Przystąpienie do egzaminu wstępnego (kandydat przedstawia dowód osobisty oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej).

 

5. Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego.

 

6. Uzupełnienie danych w systemie elektronicznym (dane dot. matury oraz dyplomów – po egzaminach wstępnych).

 

7.  Wydruk podania (Kwestionariusz osobowy to podanie drukowane z konta rekrutacyjnego kandydata).

 

8. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów do Działu Spraw Studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie (do 10.07.2017 r.). Liczy się data wpływu do uczelni.

 

Egzaminy wstępne:

Egzaminy wstępne na wszystkie kierunki i stopnie studiów odbędą się w terminie                                           16.06 – 05.07.2017 r.

 

Przypominamy - składanie kompletu dokumentów:

- od momentu ogłoszenia wyników egzaminów wstępnych do 10.07.2017 r.