REKRUTACJA
zamknij
2017-07-14

II Rekrutacja 2017

Zgodnie z Warunkami, trybem i kryteriami kwalifikacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 określonymi Uchwałą nr 169/2016 Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 30 maja 2016 r. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ogłasza II rekrutację na wolne miejsca na kierunki:

 

- edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia stacjonarne I i II stopnia

- wokalistyka – studia stacjonarne I i II stopnia

- instrumentalistyka– studia stacjonarne I i II stopnia

- architektura wnętrz – studia stacjonarne I i II stopnia

- wzornictwo, specjalność projektowanie produktu/projektowanie ubioru – studia stacjonarne I stopnia

- malarstwo – studia stacjonarne II stopnia

 

Terminarz II naboru:

- 19 lipca 2017 r. – 4 września 2017 r. - elektroniczna rekrutacja;

- 11 - 13 września 2017 r. – dodatkowy egzamin wstępny WEM;

- 11 września 2017 r. – dodatkowy egzamin wstępny WI;

- 7 - 8 września 2017 r. – dodatkowy egzamin wstępny WSW;

- 12 września 2017 r. – dodatkowy egzamin wstępny WMiNM;

- do 15 września 2017 r. - składanie oraz przesyłanie kompletu dokumentów;