REKRUTACJA
zamknij
2018-01-31

Uchwała rekrutacyjna 2019/2020

Uchwała Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie w sprawie warunków, trybu i kryteriów kwalifikacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 oraz warunków dodatkowego egzaminu wstępnego jest w opracowaniu...