RZECZNIK
zamknij
2018-06-13

DOM DLA ABSOLWENTA

Zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Miasta, Prezydent Miasta Szczecin zatwierdził aktualizację Regulaminu naboru wniosków o najem mieszkań w ramach Programu mieszkaniowego „Dom dla Absolwenta”.
W związku z powyższym Absolwenci Akademii Sztuki w Szczecinie do 35 lat mogą składać wnioski o najem mieszkań w ramach wspomnianego programu na 3 do 6 lat, z możliwością przedłużenia pierwszej umowy.
W związku z koniecznością oszacowania ilościowego pilnie prosimy o wstępne zgłoszenie się osób – absolwentów Akademii Sztuki w Szczecinie, które są zainteresowane udziałem w Programie „Dom dla Absolwenta” do dnia 26 czerwca na kontakt bos@akademiasztuki.eu lub agnieszka.redlewska@akademiasztuki.eu