WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ
zamknij
2017-02-01

Konferencja Naukowo-Artystyczna Tematyka marynistyczna w twórczości Feliksa Nowowiejskiego.

Katedra Muzyki Kościelnej

Zakład Edukacji Muzycznej

Wydział Edukacji Muzycznej

 

Akademia Sztuki w Szczecinie

pl. Orła Białego 2

70-562 Szczecin

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w

 

Konferencji Naukowo-Artystycznej

Tematyka marynistyczna w twórczości Feliksa Nowowiejskiego

 

Szczecin w dn. 21-22.04.2017 (piątek, sobota)

 

Konferencja Naukowo-Artystyczna pt.

Tematyka marynistyczna w twórczości Feliksa Nowowiejskiego

ma na celu popularyzację osoby tego kompozytora oraz jego twórczości związanej tematycznie z odzyskaniem przez Polskę niepodległości wraz z dostępem do morza. Tematyka morska zajmowała w twórczości kompozytora ważne miejsce. W tym czasie historycznym powstały utwory, które łączą ponadprzeciętną religijność Nowowiejskiego z patriotyzmem oraz umiłowaniem morza, m.in. msza Missa Stella Maris na chór mieszany i organy op. 49 nr 4, 34 pieśni na chór mieszany a cappella (wydane jako Śpiewnik Morski w 1935 r.),  opery Legenda Bałtyku, Kaszuby oraz pieśni solowe i na chór a cappella. Prezentacja wyżej wymienionych utworów (nawet we fragmentach) idealnie podkreśli morski charakter Szczecina i regionu oraz oczekiwania mieszkańców - melomanów, którzy mają rzadką możliwość dostępu do tego typu dzieł Feliksa Nowowiejskiego.

Podczas konferencji wykłady wygłoszą członkowie Komitetu Naukowego - zaproszeni naukowcy, muzykolodzy i artyści – znawcy twórczości Feliksa Nowowiejskiego. Przybliżą, wyjaśnią i zachęcą do głębszego zapoznania się z postacią kompozytora i jego twórczością.

Konferencja Naukowo-Artystyczna Tematyka marynistyczna w twórczości Feliksa Nowowiejskiego przeznaczona jest również dla zainteresowanych tą tematyką naukowców muzykologów, teoretyków muzyki, pedagogów muzyki oraz artystów z Polski. Serdecznie zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w dyskusjach.


Członkowie Komitetu Naukowego Konferencji – tematy wystąpień:

- prof. Zbigniew Kozub (AM w Poznaniu) ­ Legenda Bałtyku jako esencja tematyki marynistycznej w twórczości kompozytorskiej;

- prof. Zenona Rondomańska (AM w Bydgoszczy) – „Śpiewnik morski” i jego recepcja w XXI wieku;

- prof. Ryszard Handke (AS w Szczecinie) ­ Wątek patriotyczny w życiu i twórczości Feliksa Nowowiejskiego;

- dr hab. Bogdan Narloch (AS w Szczecinie) ­ Akompaniament organowy w „Missa Stella Maris"

- dr Waldemar Gawiejnowicz (AM w Poznaniu) ­ Twórczość Feliksa Nowowiejskiego w świetle ostatnich badań;

- dr Sylwia Fabiańczyk­Makuch (AS w Szczecinie) ­ Marynistyka w literaturze chóralnej XX wieku;

- dr Ilona Dulisz (UWM w Olsztynie) ­ Symbolika polskiego morza w muzyce Feliksa Nowowiejskiego; 

- dr Iwona Fokt (AM Poznań) ­ Tajemnice archiwum prywatnego Feliksa Nowowiejskiego;

- Jerzy Kukla (Lublin) ­ Nurty i kierunki muzyki I poł. XX wieku w symfoniach orkiestrowych Feliksa Nowowiejskiego.

            ******************           *******************                     ****************

Chętnych do czynnego udziału w Konferencji Tematyka marynistyczna w twórczości Feliksa Nowowiejskiego prosimy o wypełnienie załączonego formularza [temat, słowa kluczowe i główne tezy wystąpienia, niezbędne informacje] i przesłanie go na adres mailowy organizatora Konferencji do dnia 15 marca 2017: sekretariat.wem@akademiasztuki.eu

lub drogą pocztową na adres: Wydział Edukacji Muzycznej, ul. Grodzka 50, 70–560 Szczecin.

Opłata konferencyjna dotycząca czynnego udziału wynosi 200 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, publikację referatu w monografii naukowej (po uzyskaniu pozytywnej recenzji), bufet kawowy podczas obrad, kolację oraz uczestnictwo w koncercie poświęconym twórczości Feliksa Nowowiejskiego.

Opłatę konferencyjną (po zakwalifikowaniu referatu) należy uiścić do dnia 10 kwietnia 2017 na konto Akademii Sztuki w Szczecinie: 25 1440 1143 0000 0000 1215 0008 – Bank Nordea  S.A.

podając dane uczestnika wraz z dopiskiem Nowowiejski 2017

Opłata nie obejmuje noclegu.

Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są członkowie Komitetu Naukowego.

Kolejne informacje dotyczące szczegółowego programu oraz miejsca obrad podczas Konferencji Naukowej zostaną Państwu przekazane w Komunikacie nr 2.

Serdecznie zapraszamy

 

dr hab. Bogdan Narloch, prof. nadzw. – Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej

 

dr Alicja Delecka-Bury – Prodziekan Wydziału Edukacji Muzycznej,

   Kierownik Zakładu Edukacji Muzycznej

PLIKI DO POBRANIA