WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ
zamknij
2018-07-09

Konferencja Naukowo - Metodyczna - Teoria muzyki w praktyce. Specyfika kształcenia w szkole muzycznej I i II stopnia.

23 - 24 listopada 2018 | Sala koncertowa| Zespół Państwowych Szkół Muzycznych | Szczecin |
 

Zakład Edukacji Muzycznej

Akademia Sztuki w Szczecinie

pl. Orła Białego 2

70-562 Szczecin

oraz

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

im. Feliksa Nowowiejskiego

ul. Staromłyńska 13

70-561 Szczecin

ZAPRASZA

Konferencja Naukowo - Metodyczna

Teoria muzyki w praktyce.

Specyfika kształcenia

w szkole muzycznej I i II stopnia

 

Komitet Naukowy:

prof. zw. dr hab. Zofia Konaszkiewicz (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)

dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna (Akademia Muzyczna w Gdańsku)

dr hab. Marcin Wawruk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

dr hab. Rafał Ciesielski (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Artur Cieślak (Akademia Sztuki w Szczecinie)

dr Alicja Delecka-Bury (Akademia Sztuki w Szczecinie)

dr Amelia Golema (Akademia Muzyczna we Wrocławiu)

dr Tomasz Kienik (Akademia Muzyczna we Wrocławiu)

dr Michał Moc (Akademia Muzyczna we Wrocławiu)

dr Piotr Piechocki (Akademia Sztuki w Szczecinie, ZPSM w Szczecinie)

dr Magdalena Ratalewska (Uniwersytet Łódzki)

 

PIĄTEK - 23 LISTOPADA 2018

9.00          REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9.30           ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

9.30

Skuteczna komunikacja uczeń – nauczyciel – rodzic w szkole muzycznej - wykład

dr Magdalena Ratalewska (UŁ)

10.15

„Harmonicznie” = „muzycznie” + „logicznie” (harmonia w szkole muzycznej II st.) – warsztaty metodyczne

dr Tomasz Kienik (AM we Wrocławiu)

11.00

Arkusz jednego dzieła jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu przedmiotu kształcenie słuchu w szkole muzycznej II st. – warsztaty metodyczne

dr Michał Moc (AM we Wrocławiu)

11.45 - 12.00             PRZERWA

12.00

Czy mówienie o muzyce to jak tańczenie o architekturze? Warsztaty metodyczne dotyczące analizy form muzycznych

Sławomir Wojciechowski (UMFC)

12.45

Refleksje na temat realizacji zagadnień historii muzyki polskiej na przedmiotach teoretycznych w kontekście obowiązującej podstawy programowej w szkole muzycznej

Dorota Kalinowska (ZPSM w Szczecinie)

13.30

PANEL DYSKUSYJNY dotyczący zagadnień realizacji podstawy programowej przedmiotów ogólnomuzycznych w szkole muzycznej.                                    

Paneliści: dr hab. Rafał Ciesielski (UZ), dr Michał Moc (AM we Wrocławiu), dr Tomasz Kienik (AM we Wrocławiu), dr Artur Cieślak (AS w Szczecinie), Sławomir Wojciechowski (UMFC)

Moderator:

Dorota Kalinowska (ZPSM w Szczecinie)

14.30 – 16.00                     PRZERWA

16.00

"oTWÓRZ się" - o odwadze twórczego myślenia w szkole muzycznej – warsztaty

dr Amelia Golema (AM we Wrocławiu)

17.00–18.00

CircleSong – lekcja spontanicznej kreacji muzycznej – warsztaty        

dr hab. Marcin Wawruk (UWM)

SOBOTA – 24 LISTOPADA 2018

9.30

Rola motywacji i siły woli w specjalistycznej edukacji muzycznej – wykład

prof. Zofia Konaszkiewicz (UMFC)

10.30

Nowy, alternatywny model kształcenia słuchu muzycznego według Jeanne Bamberger - wykład

dr hab. Alicja Kozłowska – Lewna (AM w Gdańsku)

11.15

Inspiracje muzyką klasyczną w jazzie - wykład

dr hab. Rafał Ciesielski (UZ)

12.00 – 12.30          PRZERWA

12.30

Jestem (nie jestem) asertywny? - warsztaty

Anna Rosiak (US)

13.30-14.30

PANEL DYSKUSYJNY dotyczący aspektów psychologiczno-pedagogicznych w specjalistycznym kształceniu muzycznym

Paneliści:
prof. Zofia Konaszkiewicz (UMFC),
dr Amelia Golema (AM we Wrocławiu),
dr Magdalena Ratalewska (UŁ),
dr Piotr Piechocki (ZPSM w Szczecinie), Dorota Kalinowska, (ZPSM   w Szczecinie), Anna Rosiak (US)

Moderator: dr Alicja Delecka-Bury (AS w Szczecinie)

                                                             

Zapraszamy nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia!

Koszt udziału we wszystkich wykładach, warsztatach i dyskusjach - przez dwa dni konferencji - wynosi 60 zł.

Formularz zgłoszenia prosimy przesłać na adres:

konferencjaWEM@akademiasztuki.eu

 

****************

Serdecznie zachęcamy także do wzięcia czynnego udziału w konferencji naukowców zajmujących się kwestiami pedagogiki i psychologii muzyki. Czynny udział jest przewidziany podczas panelu dyskusyjnego o godz. 13.30 w sobotę 24 listopada 2018 r.

 

Formularz zgłoszenia wraz z tematem wystąpienia prosimy przesłać na adres: konferencjaWEM@akademiasztuki.eu

 

Proponujemy następujące obszary tematyczne:

1. Praca z uczniem zdolnym w szkole muzycznej.

2. Komunikacja i relacje interpersonalne w szkole muzycznej.

3. Współpraca z rodzicami uczniów szkoły muzycznej.

4. Aspekty psychologii muzyki (słuch/słyszenie, pamięć muzyczna, uczenie się muzyki)

5. Motywowanie uczniów.

6. Nowoczesne technologie na zajęciach w szkole muzycznej.

7. Kompetencje dydaktyczne i dyspozycje osobowościowe nauczycieli przedmiotów teoretycznych.

8. Psychopedagogiczne uwarunkowania profesjonalnej edukacji muzycznej.

9. Metody kształcenia muzycznego specyficzne dla muzycznej edukacji profesjonalnej. Doświadczenia polskie i innych krajów.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

dr Alicja Delecka-Bury

Prodziekan Wydziału Edukacji Muzycznej AS

 

mgr Dorota Kalinowska

wicedyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych

PLIKI DO POBRANIA