WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ
zamknij
2017-03-23

Letnia Akademia Wokalno-Aktorska

LAWA   K U L I C E 2 0 1 8 

 

Akademia Sztuki w Szczecinie zaprasza po raz kolejny do udziału w Letniej Akademii Wokalno-Aktorskiej. LAWA to ogólnopolskie mistrzowskie kursy wokalne, kurs aktorski i ruchu scenicznego, a dla osób mniej zaawansowanych - kurs klasycznej techniki wokalnej. Uczestnicy śpiewający, będą mieli możliwość zdobycia umiejętności niezbędnych do występów scenicznych, a osoby rozpoczynające przygodę ze śpiewem - sprawdzenie możliwości swojego głosu, ukierunkowanie. 

 

TERMIN 

 

W tym roku odbywać się będzie w terminie 25.06.- 30.06.2018 r. 

Przyjazd dla uczestników możliwy 24.06 wieczorem (dodatkowa dopłata w wysokości 40 zł.) 

 

 

CELEM KURSU JEST: 

 

- wspieranie edukacji utalentowanej wokalnie i aktorsko młodzieży, a także pomoc w samokształceniu i rozwijaniu młodych talentów, 

- współpraca międzyuczelniana i międzyszkolna 

- prezentacja kierunku wokalistyka, działającego w Akademii Sztuki w Szczecinie 

- edukacja społeczna - umuzykalnianie społeczeństwa z mniejszych miejscowości. 

 

GDZIE 

 

LAWA odbędzie się w Zespole Dworsko - Parkowym w Kulicach, położonym w bliskim sąsiedztwie Nowogardu, w przeszłości należącym do rodziny Bismarcków. Obecnie jest to Ośrodek Konferencyjno - Edukacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz miejsce spotkań społeczności akademickiej z mieszkańcami regionu. Ogromny park i spokojne otoczenie daje możliwości pracy ale także wypoczynku. Ośrodek ma bardzo dobre zaplecze noclegowe i gastronomiczne. Obiektem zarządza Stowarzyszenie Akademia Kulice. 

 

OPŁATY 

 

Opłata za kurs dla uczestnika aktywnego to: 830 zł 

Gwarantujemy: noclegi (5) / pełne wyżywienie / pracę z profesorami / pianistami-akompaniatorami. 

Indywidualne zajęcia w zakresie śpiewu solowego lub indywidualne zajęcia techniki wokalnej (dla mniej zaawansowanych), indywidualne i grupowe zajęcia z gry aktorskiej i ruchu scenicznego, możliwość udziału w koncertach wieńczących kurs, wieczorne wykłady, rozmowy i dyskusje, miłą atmosferę.

 

DLA KOGO 

 

· Letnia Akademia Wokalno-Aktorska LAWA, jest imprezą cykliczną organizowaną przez Katedrę Wokalistyki Akademii Sztuki w Szczecinie. 

· LAWA to forma wokalnych kursów mistrzowskich, kursu ruchu scenicznego i aktorskiego, a dla osób mniej zaawansowanych kursu klasycznej techniki wokalnej. 

· Mogą w niej uczestniczyć uczniowie szkół muzycznych II stopnia od 14 lat (specjalność śpiew solowy), studenci i absolwenci wydziałów wokalnych i wokalno - aktorskich polskich i zagranicznych uczelni muzycznych w wieku od 18 lat, oraz wszystkie osoby chcące sprawdzić i rozwijać swoje możliwości głosowe. 

· Dla młodzieży z pobliskich okolic Kulic, interesującej się śpiewem klasycznym, istnieje także możliwość uczestnictwa biernego. 

· Uczniowie w wieku od 14 - 18 lat, mogą zgłosić swoją obecność tylko z wystawioną zgodą opiekuna prawnego, informującą, że biorą odpowiedzialność za pobyt dziecka w Letniej Akademii Wokalno-Aktorskiej. 

· Istnieje możliwość przyjazdu na warsztaty z osobą towarzyszącą, która ponosi koszty noclegów i wyżywienia (patrz opłaty) 

 

REJESTRACJA I OPŁATY 

 

· Liczba uczestników kursu jest ograniczona. 

· Rejestracja kandydatów odbywa się wg kolejności napływających zgłoszeń. (formularz zgłoszeniowy – załącznik 1) oraz uiszczeniu opłaty rejestracyjnej w wysokości 100 zł., dokonanej przelewem bankowym na konto: 

74 2030 0045 1110 0000 0416 7930 

Fundacja Akademii Sztuki Academia Nova 

Pl. Orła Białego 2 

70-562 Szczecin 

z dopiskiem: LAWA + imię i nazwisko uczestnika 

· W przypadku braku wolnych miejsc organizator wpisuje kandydata na listę rezerwową, o czym kandydat zostanie powiadomiony. Wyłącznie w przypadku niemożliwości udziału w LAWA z powodu braku wolnych miejsc, opłata rejestracyjna zostanie kandydatowi zwrócona. 

· Kurs LAWA rozpoczyna się 25.06.2018, natomiast pokoje dla uczestników mogą być dostępne od wieczora 24.06 (dopłata 40 zł, informację zgłosić do organizatora) 

· Opłata za cały kurs wynosi 830 zł. Kandydat ma zapewnione noclegi, wyżywienie i pracę z pedagogami i akompaniatorami. 

· Opłatę można uiścić jednorazowo 830 zł, lub w dwóch ratach: 100 zł opłata rejestracyjna + 730 zł opłata za kurs. Druga rata (potwierdzenie udziału w kursie) musi być wpłacona przez kandydata do dnia 3.06.2018 r. 

· Osoby towarzyszące muszą wnieść opłatę w wysokości 630 zł. również do dnia 3.06.2017 r. na konto Fundacji Academia Nova z dopiskiem „LAWA osoba towarzysząca”. 

· Zwrot kosztów opłaty za kurs jest możliwy w wyjątkowych sytuacjach, wyłącznie wtedy, gdy pisemna rezygnacja wpłynie do Organizatora w terminie do 7 dni roboczych (pn. pt.) przed rozpoczęciem kursu (liczy się data stempla pocztowego lub data wpływu rezygnacji). 

Adres korespondencyjny: 

Ewa Filipowicz-Kosińska 

Akademia Sztuki w Szczecinie 

ul. Niepodległości 40 

70-560 Szczecin 

 

ZAJĘCIA 

 

· Uczestnicy w wieku od 18 lat, codziennie mają możliwość udziału (minimum 45 min.) w indywidualnej lekcji śpiewu solowego. 

· Uczestnicy w wieku do 18 lat codziennie mają możliwość udziału (minimum 30 min.) w indywidualnej lekcji techniki wokalnej, w zależności od stopnia zaawansowania. 

· Praca z pianistą - akompaniatorem w zależności od potrzeb. 

· Codziennie zajęcia z ruchu scenicznego i aktorstwa. 

· Udział w wykładach i panelach dyskusyjnych na tematy związane z wybranym kierunkiem rozwoju, prowadzonych przez pedagogów LAWA podczas Spotkań Wymiany Wiedzy i Doświadczeń Sceniczno – Artystycznych. 

· Udział w koncertach organizowanych podczas warsztatów (tylko wyznaczonych przez pedagoga uczestników LAWA.) 

· Każdy uczestnik po ukończeniu kursów otrzyma dyplom ukończenia LAWA. 

 

PEDAGODZY 

 

· Dr hab. Ewa Filipowicz-Kosińska, prof. AS (mezzosopran): śpiew solowy, technika wokalna 

· Dr hab. Jacek Ścibor, prof. UR (tenor): ruch sceniczny, plastyka ruchu, emisja głosu, aktorstwo 

· Mgr Barbara Żarnowiecka (sopran): śpiew solowy, technika wokalna 

· Mgr Marcin Bronikowski (baryton): śpiew solowy, technika wokalna 

· Mgr Rafał Kowalczyk: akompaniament 

· Michał Landowski: akompaniament 

 

CO PRZYGOTOWAĆ 

 

· Uczestnicy w wieku od 18 lat co najmniej trzy utwory wokalne. 

· Uczestnicy mniej zaawansowani, uczniowie średnich szkół muzycznych co najmniej dwa utwory wokalne. 

· Ponieważ jeden z koncertów będzie odbywać się w kościele, mile widziany co najmniej jeden utwór sakralny 

· Każdy uczestnik musi posiadać nuty przygotowanych utworów do pracy, również dla pianisty. 

· Wygodny strój sportowy, miękkie obuwie zmienne do zajęć aktorskich. 

· Kostium do występu w koncercie. 

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

 

· Podczas pobytu na LAWA zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego. ( załącznik Regulamin LAWA). 

· Przestrzegać wszelkich przepisów porządkowych i BHP obowiązujących na terenie Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Kulicach. 

 

INNE 

 

· Koszt dojazdu ponosi uczestnik kursu 

· Zgłoszenia i pytania kandydatów przyjmowane są pod adresem:

  ewa.filipowicz-kosinska@akademiasztuki.eu 

 

DOJAZD 

Zespół Dworsko-Parkowy usytuowany jest we wsi Kulice, na terenie gminy Nowogard, w odległości ok. 5 od centrum miasta i ok. 70 km od Szczecina.

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA