WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ
zamknij
2017-03-23

Letnia Akademia Wokalno-Aktorska

Akademia Sztuki w Szczecinie zaprasza do udziału w Letniej Akademii Wokalno-Aktorskiej. LAWA to ogólnopolskie mistrzowskie kursy wokalne, kurs aktorski i ruchu scenicznego, a dla osób mniej zaawansowanych - kurs klasycznej techniki wokalnej. Uczestnicy śpiewający, będą mieli możliwość zdobycia umiejętności niezbędnych do występów scenicznych, a osoby rozpoczynające przygodę ze śpiewem - sprawdzenie możliwości swojego głosu.

 

TERMIN

 

W tym roku odbywać się będzie w terminie 26.06.- 01.07.2017 roku.

Przyjazd dla uczestników możliwy 25.06 wieczorem.

 

DLA KOGO

 

Oferta edukacyjna skierowana jest do młodych wokalistów – uczniów szkół muzycznych II stopnia, studentów i absolwentów w wieku od 14 lat, z Polski i zagranicy oraz wszystkich osób chcących sprawdzić i rozwijać swoje możliwości głosowe.

 

CELE

 

Celem kursów jest:

 

- wspieranie edukacji utalentowanej wokalnie i aktorsko młodzieży, a także pomoc w samokształceniu i rozwijaniu młodych talentów,

- współpraca międzyuczelniana,

- edukacja społeczna - umuzykalnianie społeczeństwa z mniejszych miejscowości.

GDZIE

 

LAWA odbędzie się w Zespole Dworsko - Parkowym w Kulicach, położonym w bliskim sąsiedztwie Nowogardu, w przeszłości należącym do rodziny Bismarcków. Obecnie jest to Ośrodek Konferencyjno - Edukacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz miejsce spotkań społeczności akademickiej z mieszkańcami regionu. Ogromny park i spokojne otoczenie daje możliwości pracy ale także wypoczynku. Ośrodek ma bardzo dobre zaplecze noclegowe i gastronomiczne. Obiektem zarządza Stowarzyszenie Akademia Kulice.

 

OPŁATY

 

Opłata za kurs dla uczestnika aktywnego to: 750 zł

 

Gwarantujemy: noclegi (6) / pełne wyżywienie / pracę z profesorami / akompaniatorami.

Indywidualne zajęcia w zakresie śpiewu solowego lub indywidualne zajęcia techniki wokalnej (dla mniej zaawansowanych), indywidualne i grupowe zajęcia z gry aktorskiej i ruchu scenicznego, możliwość udziału w koncertach wieńczących kurs.

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W LETNIEJ AKADEMII WOKALNO-AKTORSKIEJ

 

DLA KOGO

 

 • Letnia Akademia Wokalno-Aktorska LAWA, jest imprezą cykliczną organizowaną przez Katedrę Wokalistyki Akademii Sztuki w Szczecinie.
 • LAWA to forma wokalnych kursów mistrzowskich, kursu ruchu scenicznego i aktorskiego, a dla osób mniej zaawansowanych kursu klasycznej techniki wokalnej.
 • Mogą w niej uczestniczyć uczniowie szkół muzycznych II stopnia od 14 lat (specjalność śpiew solowy), studenci i absolwenci wydziałów wokalnych i wokalno - aktorskich polskich i zagranicznych uczelni muzycznych w wieku od 18 lat, oraz wszystkie osoby chcące sprawdzić i rozwijać swoje możliwości głosowe.
 • Uczniowie w wieku od 14 - 18 lat, mogą zgłosić swoją obecność tylko z wystawioną zgodą opiekuna prawnego, informującą, że biorą odpowiedzialność za pobyt dziecka w Letniej Akademii Wokalno-Aktorskiej.
 • Istnieje możliwość przyjazdu na warsztaty z osobą towarzyszącą, która ponosi koszty noclegów i wyżywienia (patrz opłaty)

 

REJESTRACJA I OPŁATY

 

 • Liczba uczestników kursu jest ograniczona.
 • Rejestracja kandydatów odbywa się wg kolejności napływających zgłoszeń. (formularz zgłoszeniowy – załącznik 1) oraz uiszczeniu opłaty rejestracyjnej w wysokości 100 zł., dokonanej przelewem bankowym na konto:

74 2030 0045 1110 0000 0416 7930

Fundacja Akademii Sztuki Academia Nova

Pl. Orła Białego 2

70-562 Szczecin

z dopiskiem: LAWA + imię i nazwisko

 • W przypadku braku wolnych miejsc organizator wpisuje kandydata na listę rezerwową o czym kandydat zostaje powiadomiony. Wyłącznie w przypadku niemożliwości udziału w LAWA, z powodu braku wolnych miejsc, opłata rejestracyjna zostanie kandydatowi zwrócona.
 • Kurs LAWA rozpoczyna się 26.06.2017, natomiast pokoje dla uczestników dostępne są od wieczora 25.06.
 • Opłata za cały kurs wynosi 750 zł. Kandydat ma zapewnione noclegi, wyżywienie i pracę z pedagogami.
 • Opłatę można uiścić jednorazowo 750 zł lub w dwóch ratach: 100 zł opłata rejestracyjna + 650 zł opłata za kurs. Druga rata (potwierdzenie udziału w kursie) musi być wpłacona przez kandydata do dnia 10.06.2017 r.
 • Osoby towarzyszące muszą wnieść opłatę w wysokości 550 zł. również do dnia 10.06.2017 r. na konto Fundacji Academia Nova z dopiskiem „LAWA osoba towarzysząca”.
 • Zwrot kosztów opłaty za kurs jest możliwy w wyjątkowych sytuacjach wyłącznie wtedy, gdy pisemna rezygnacja wpłynie do Organizatora w terminie do 7 dni roboczych (pn. pt.) przed rozpoczęciem kursu (liczy się data stempla pocztowego lub data wpływu rezygnacji).

Adres korespondencyjny:

Ewa Filipowicz-Kosińska

Akademia Sztuki w Szczecinie

ul. Grodzka 50

70-560 Szczecin

 

ZAJĘCIA

 

 • Uczestnicy w wieku od 18 lat, codziennie mają możliwość udziału w 45 min. indywidualnej lekcji śpiewu solowego.
 • Uczestnicy do 18 lat codziennie mają możliwość uczestniczenia minimum w 30 min. indywidualnej lekcji techniki wokalnej, w zależności od stopnia zaawansowania.
 • Praca z akompaniatorem w zależności od potrzeb.
 • Codziennie zajęcia z ruchu scenicznego i aktorstwa.
 • Udział w wykładach i panelach dyskusyjnych na tematy związane z wybranym kierunkiem rozwoju, prowadzonych przez pedagogów LAWA.
 • Udział w koncertach - tylko wyznaczonych przez pedagoga uczestników LAWA.
 • Każdy uczestnik po ukończeniu kursów otrzyma dyplom ukończenia LAWA.

 

PEDAGODZY

 

 • Dr hab. Ewa Filipowicz-Kosińska: śpiew solowy, technika wokalna
 • Dr Paweł Wolski: śpiew solowy, technika wokalna
 • Dr hab. Jacek Ścibor: ruch sceniczny, aktorstwo
 • Mgr Beata Dunin -Wąsowicz: śpiew solowy, technika wokalna
 • Mgr Marta Gargała: akompaniament
 • Michał Landowski: akompaniament

CO PRZYGOTOWAĆ

 

 • Uczestnicy w wieku od 18 lat co najmniej trzy utwory wokalne.
 • Uczestnicy mniej zaawansowani, uczniowie średnich szkół muzycznych co najmniej dwa utwory wokalne.
 • Każdy uczestnik musi posiadać nuty przygotowanych utworów do pracy, również dla pianisty.
 • Wygodny strój sportowy, miękkie obuwie zmienne do zajęć aktorskich.
 • Kostium do występu w koncercie.

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 

 • Podczas pobytu na LAWA zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego.
 • Przestrzegać wszelkich przepisów porządkowych i BHP obowiązujących na terenie Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Kulicach

 

INNE

 

 • Koszt dojazdu ponosi uczestnik kursu
 • Zgłoszenia i pytania kandydatów przyjmowane są pod adresem:

ewa.filipowicz-kosinska@akademiasztuki.eu

 

DOJAZD

 

Zespół Dworsko-Parkowy usytuowany jest we wsi Kulice, na terenie gminy Nowogard, w odległości ok. 5 od centrum miasta i ok. 70 km od Szczecina.

PLIKI DO POBRANIA