WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ
zamknij
2017-01-16

Rytmika i kształcenie słuchu w szkolnictwie muzycznym I stopnia

Dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie rytmiki i kształcenia słuchu, to propozycja skierowana głównie do czynnych nauczycieli kształcenia słuchu i rytmiki szkół muzycznych I stopnia.

            Wykładowcami będą profesjonaliści w dziedzinie rytmiki, z prof. Barbarą Gruberne – Bernacką na czele.

Weekendowe zjazdy w trybie zaocznym są planowane w następujących terminach:

Semestr I : 25 – 26 lutego 2017, 24-26 marca, 21 – 23  kwietnia, 19 – 21 maja, 27 czerwca – 02 lipca  (sesja);

Semestr II : 28 – 30 sierpnia 2017, 22-24 września, 27 – 29 października, 24 – 26 listopada, 15 – 17 grudnia, 26 – 28 stycznia 2018 (sesja);

Koszt semestru: 2500 zł.

Kwalifikacje:

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje kwalifikacje do prowadzenia zajęć: rytmiki i kształcenia słuchu w szkolnictwie muzycznym I stopnia.

Egzamin wstępny: Rozmowa kwalifikacyjna; Wykonanie na fortepianie dwóch utworów (utwory do wyboru); krótka forma improwizacji na zadany temat.

Egzamin odbędzie się w piątek 24 lutego 2017.

Uwaga: Czynni nauczyciele prowadzący zajęcia z rytmiki lub kształcenia słuchu w szkolnictwie muzycznym będą zwolnieni z egzaminu wstępnego na podstawie zaświadczenia ze szkoły muzycznej, w której są zatrudnieni.              

Wymagane dokumenty:

Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, z dotychczasowym przebiegiem pracy zawodowej;
Kwestionariusz osobowy;
Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3 zdjęcia (wymiary 37x52 mm, podpisane na odwrocie);
Dyplom ukończenia uczelni artystycznej, włącznie z suplementem i zawartą informacją o zdobytych uprawnieniach pedagogicznych.
Ilość miejsc ograniczona. Termin składania dokumentów: do 03 lutego 2017

Zapisy: e mail: barbara.halec@akademiasztuki.eu

 

 

PLIKI DO POBRANIA