WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ
zamknij
2018-03-22

Studiuj na Wydziale Edukacji Muzycznej!

Wydział Edukacji Muzycznej

 

Wydział Edukacji Muzycznej prowadzi studia na specjalnościach:

 

KIERUNEK: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej


 

Studia pierwszego stopnia

SPECJALNOŚĆ: edukacja muzyczna


SPECJALIZACJE:

- dyrygentura chóralna,

- muzyka kościelna,

- prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej z wokalistyką jazzową

 

Studia drugiego stopnia

SPECJALNOŚĆ:

- dyrygentura chóralna,

- edukacja muzyczna,

- muzyka kościelna,

- teoria muzyki w szkolnictwie muzycznym I stopnia

 

SPECJALIZACJA:

- dyrygentura orkiestr dętych,

- prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej z wokalistyką jazzową

 

Studia podyplomowe:

- Rytmika, kształcenie słuchu i audycje muzyczne w szkole muzycznej I stopnia

- Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym

 

Rada Wydziału Edukacji Muzycznej posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura.

 

 

Kursy przygotowawcze

Wydział Edukacji Muzycznej zaprasza wszystkich kandydatów na kursy przygotowawcze, obejmujące 24 godziny nieodpłatnych zajęć́ z:

• dyrygowania,


• kształcenia słuchu,


• emisji głosu,


• konsultacji z gry na fortepianie.

Kursy będą̨ się̨ odbywać́ w soboty: 26 maja, 9 i 16 czerwca 2018 r. w godzinach od 9.00 do 13.30 w nowym budynku Akademii Sztuki w Szczecinie – w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego przy alei Niepodległości 40.

 

Dodatkowo kandydaci zdający na kierunek wokalistyka, mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji u profesorów śpiewu solowego w dniach 23-27 kwietnia 2018. Szczegóły na stronie: www.akademiasztuki.eu

 

Szczegółowe informacje o egzaminach i konsultacjach dostępne są̨ w odpowiednich zakładkach na stronie internetowej www.akademiasztuki.eu

 

 

Kontakt:

bos@akademiasztuki.eu

sekretariat.wem@akademiasztuki.eu

 

Start rekrutacji elektronicznej - 18 maja 2018! Koniec – 8 czerwca 2018!

 

akademiasztuki.eu

akademiasztuki.eu/WEM

akademiasztuki.eu/Rekrutacja