WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ
zamknij
2018-03-13

Trendy w chóralistyce -Konferencja Naukowa.

27 kwietnia 2018 | piątek | godzina 9.30 | Pałac pod Globusem | Sala Kameralna |

Katedra Dyrygentury Chóralnej zaprasza.

Konferencja Naukowa Trendy w chóralistyce ma na celu refleksję nad popularnością śpiewu chóralnego w różnych środowiskach, poznanie możliwości i barier współczesnej chóralistyki, a także analizę nowego repertuaru oraz wykorzystywanych środków ekspresji.

Konferencja skierowana jest do chórmistrzów prowadzących zespoły chóralne różnego typu, ale również dla zainteresowanych tą tematyką naukowców, teoretyków muzyki, kompozytorów oraz artystów z Polski.

Podczas konferencji wykłady plenarne wygłoszą członkowie Komitetu Naukowego – w aspekcie praktycznym zanalizują własne sposoby pracy z zespołami, wyjaśnią sposoby doboru i specyficzne metody pracy nad literaturą chóralną polską i zagraniczną.

Zachęcamy do wzięcia udziału czynnego w konferencji w dyskusjach panelowych. Problematyka obejmie następujące zagadnienia:

- Specyfika pracy z zespołem chóralnym danego typu (dziecięcy, amatorski, profesjonalny, mieszany, jednorodny, parafialny, świecki itp.);

- Dobór repertuaru jako główny czynnik budujący świadomość wokalną i poziom zespołu;

- Metody kształcenia muzycznego i wokalnego chórzystów;

- Kompetencje i dyspozycje osobowościowe dyrygenta;

- Perspektywy rozwoju polskiej chóralistyki (dotychczasowy dorobek i przyszłość w kontekście zmian kulturowych i społeczno – ekonomicznych).


Komitet Naukowy Konferencji:

- prof. dr hab. Dariusz Dyczewski (AS w Szczecinie)

- prof. dr hab. Jolanta Szybalska­-Matczak (AM we Wrocławiu)

- prof. dr hab. Przemysław Pałka (AM w Poznaniu)

- prof. dr hab. Wioletta Miłkowska

(UMFC, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku)

- dr hab. Piotr Jańczak (AM w Bydgoszczy)

- dr hab. Anna Tarnowska, prof. nadzw. (AS w Szczecinie)

- dr hab. Sylwia Fabiańczyk­-Makuch, prof. nadzw. (AS w Szczecinie)

***************

PROGRAM KONFERENCJI

 

27 kwietnia 2018 – piatek - Pałac pod Globusem, plac Orła Białego 2 

            Sala Kameralna (102)

 

 • godz. 9.30  Otwarcie konferencji

 

prof. dr hab. Dariusz Dyczewski – Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie

dr hab. Barbara Halec – Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej AS

 

 • godz. 9.40 – 10.00

dr hab. Anna Tarnowska

Akademia Sztuki w Szczecinie

Śpiewanie w chórze szkolnym nie musi być nudne

 • godz. 10.00 – 10.20

prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak

Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu

Chór w akademii muzycznej – przedmiot (nie)obowiązkowy

 • godz. 10.20 – 10.40

prof. dr hab. Przemysław Pałka

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Repertuar chóru akademickiego na przykładzie doświadczeń w pracy z chórem uczelni medycznej

 

 • godz. 10.40 – 11.00

prof. dr hab. Wioletta Miłkowska

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny

w Białymstoku

Specyfika funkcjonowania chórów policyjnych w Polsce

 

 • godz. 11.00 – 11.20

dr hab. Piotr Jańczak

Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Rozwój chóralistyki wyrzyskiej w latach 1999 – 2018

 

 • godz. 11.20 – 12.00

przerwa kawowa


 • godz. 12.00 – 12.20

dr hab. Izabella Zielecka-Panek

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Różnorodne trendy wykonawcze i ich wpływ na popularyzowanie muzyki chóralnej w oparciu o repertuar chóru kameralnego Ad Libitum

 

 • godz. 12.20 – 12.40

dr hab. Sylwia Fabiańczyk-Makuch

Akademia Sztuki w Szczecinie

System motywacyjny oraz metody i organizacja pracy dyrygenta z zespołem chóralnym

 

 • godz. 12.40 – 13.00

dr Marianna Majchrzak

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Cykl „Un soir de neige” Francisa Poulenca – wyzwanie na sześć głosów

 

 • godz. 13.00 – 13.20

mgr Karolina Markowska

Towarzystwo im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu

Wpływ twórczości Aleksandra Szeligowskiego na rozwój repertuaru chóralnego

 

 • godz. 13.20 – 13.40

mgr Aleksandra Pałka

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

Chóralistyka jako interdyscyplinarna sztuka zaangażowana społecznie – nowe formy wyrazu

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji

 

 

 

dr hab. Anna Tarnowska, prof. nadzw.                                      dr hab. Barbara Halec, prof. nadzw.

Kierownik Katedry Dyrygentury Chóralnej                              Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej

Akademii Sztuki w Szczecinie                                                 Akademii Sztuki w Szczecinie

 
 
Przedsięwzięcie zrealizowane przy udziale Województwa Zachodniopomorskiego
 
 
 

 

 

PLIKI DO POBRANIA