WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ
zamknij
2018-11-07

„W bieli i czerni. Muzyka fortepianowa przełomu XX i XXI wieku” - Konferencja Naukowa.

6-7 grudnia 2018 | czwartek, piątek | Sala Kameralna | Pałac pod Globusem |

Konferencja Naukowa

„W bieli i czerni. Muzyka fortepianowa przełomu XX i XXI wieku”

Szczecin, 6-7. 12. 2018 (czwartek, piątek)

            

6 i 7 grudnia 2018 roku w Akademii Sztuki w Szczecinie odbędzie się konferencja naukowa W bieli i czerni. Muzyka fortepianowa przełomu XX i XXI wieku.  Celem projektu jest analiza zagadnień związanych z muzyką fortepianową przełomu XX i XXI wieku. Przewidywana jest część teoretyczna, której trzon stanowić będą wykłady współczesnych kompozytorów polskich oraz wybitnych wykonawców muzyki nowej, a także koncerty prezentujące od strony praktycznej różne aspekty omawianej problematyki. Wszystkie wydarzenia odbędą się w siedzibie Akademii - Pałacu pod Globusem, pl. Orła Białego 2 (wykłady: 9.30-13.00 /czwartek/, 10.00 – 13.00 /piątek/, koncerty: 17.00 /czwartek/, 17.00 /piątek/). Zamierzeniem przedsięwzięcia jest stworzeniepłaszczyzny do artystycznego i naukowego dialogu pomiędzy Akademią Sztuki i innymi ośrodkami artystyczno-naukowymi w Polsce, umożliwienie wymiany poglądów pomiędzy twórcami, wykonawcami, teoretykami i wszystkimi osobami interesującymi się zagadnieniami muzyki najnowszej, przyczynienie się do lepszego zrozumienia procesów zachodzących w tej dziedzinie sztuki oraz przybliżenie omawianej problematyki zarówno muzykom profesjonalistom, nie zajmującym się dotychczas muzyką współczesną, jak i słuchaczom amatorom. „W bieli i czerni” jest kontynuację projektów „(Od)głosy współczesności. Muzyka wokalno-instrumentalna początku XXI wieku” (17-18. 11 2017) oraz „Dialog nowoczesności z tradycją w muzyce XX i XXI wieku” (12-13. 05. 2017).

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli: prof. Sławomir Czarnecki (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; tytuł referatu: Rola fortepianu w kształtowaniu formy i struktury harmonicznej utworu.), dr hab. prof. AM Magdalena Lisak (Akademia Muzyczna w Katowicach; temat referatu: „Czy może być fis i fes w jednym akordzie?” – moje doświadczenia w wykonywaniu muzyki współczesnej.), dr hab. prof. AM Artur Kroschel (Akademia Muzyczna w Poznaniu; tytuł referatu: Dwa spojrzenia. Refleksje na temat współczesnej twórczości na fortepian.), dr Anna Ignatowicz-Glińska (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie; tytuł referatu: Inne kolory – moja muzyka fortepianowa „do patrzenia”.), dr Katarzyna Kwiecień-Długosz (Uniwersytet Zielonogórski; tytuł referatu: Fortepianowy dyskurs międzypokoleniowy na przykładzie dwóch Sonatin: Juliusza Karcza i Katarzyny Kwiecień-Długosz.), dr Aldona Nawrocka-Woźniak (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie; tytuł referatu: Fortepian i live elctronic - solo czy w duecie.) i dr hab. Marcin Kopczyński (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy): Sonaty fortepianowe w mojej twórczości.). Ponadto w konferencji udział weźmie mgr Aleksandra Garbal (Toszek; tytuł refratu: Potencjał kompozycyjny wybranych utworów na fortepian solo.) i mgr Andrzej Kopeć (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie; udział w referacie dr Aldony Nawrockiej-Woźniak Fortepian i live elctronic - solo czy w duecie.). Akademię Sztuki w Szczecinie reprezentować będą dr Alicja Delecka-Bury (tytuł referatu: "Nowa muzyka jest dobra dla twórców..."? Muzyka współczesna w aspekcie edukacji.) i dr Artur Cieślak (tytuł referatu: Muzyka fortepianowa na lewą rękę – wyzwania i konsekwencje.).

Podczas koncertów zaprezentowane zostaną utwory fortepianowe oraz kameralne z istotnym udziałem fortepianu. W programie koncertu 6 XII (17.00) znajdą się: Triona klarnet, wiolonczelę i fortepian (2018) Artura Cieślaka (wykonawcy: Bogusław Jakubowski /klarnet/, Klara Świdrów /wiolonczela/, Dorota Maciaszczyk /fortepian/,  Kołysanka dla Ana fortepian (2003) Anny Ignatowicz-Glińskiej (wykonawca: Rafał Dobrzyński /fortepian/), Paraphna fortepian (2015) Artura Kroschela (wykonawczyni: Anna Paras /fortepian/), Dwie pieśni do słów Doroty Nowak na głos i fortepian (2018) Katarzyny Kwiecień-Długosz (wykonawcy: Beata Dunin-Wąsowicz /sopran/, Anna Paras /fortepian/), Tylko spójrz…na fortepian (2017) Anny Ignatowicz-Glińskiej (wykonawczyni: Anna Lewicka-Capiga /fortepian/, wizualizacja: Radosław Nagay), I Sonata fortepianowa „Post-Neo”na lewą rękę (2013, zrewid. 2014) Artura Cieślaka, Orfeusz i Eurydyka, poemat na fortepian op. 20 (2005) Dariusza Przybylskiego oraz Rękawiczka Fryderyka(2009) Ryszarda Gabrysia (wykonawczyni: Magdalena Lisak /fortepian/). Na koncercie 7 XII (17.00) zabrzmią: Jenesna wiolonczelę i fortepian (2018) Artura Kroschela (wykonawcy: Natalia Wesołowska /wiolonczela/, Krzysztof Figiel /fortepian/), Sonata żałobnana skrzypce i fortepian (1982) Sławomira Czarneckiego (wykonawcy: Paula Preuss /skrzypce/, Radosław Kurek /fortepian/), Pięć preludiówna fortepian (2011/2012) Aleksandry Garbal (wykonawczyni: Anna Lewicka-Capiga /fortepian/), VII Sonatana fortepianCiemności kryją duszę(2018) Marcina Kopczyńskiego (wykonawca: Marcin Kopczyński /fortepian/) oraz prawykonanie reb/el II(2018) na fortepian i elektronikę Aldony Nawrockiej (wykonawcy: Aldona Nawrocka /fortepian/, Andrzej Kopeć /live electronic/). Oba koncerty poprowadzi Marta Szreder. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa prac Tomasza Hancia.

Patronat medialny nad konferencją objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej.