WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY
zamknij
2016-04-08

Koła naukowe WI

Studenckie Koło Naukowe Wydziału Instrumentalnego Touchė przy Katedrze Fortepianu

opiekun naukowy:

prof. Bogusław Rottermund

boguslaw.rottermund@akademiasztuki.eu