WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY
zamknij
2017-03-16

Nabór zgłoszeń do Konkursu MINIATURA 2017

Już 12 kwietnia 2017 r. odbędzie się kolejna edycja konkursu MINIATURA.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem i przesyłania zgłoszeń.
 
REGULAMIN KONKURSU MINIATURA 2017
1. Konkurs odbędzie się 12 kwietnia 2017 r., o godz. 11.00 w Sali Kameralnej w Pałacu pod Globusem.
2. W Konkursie mogą brać udział studenci Akademii Sztuki w Szczecinie.
3. Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach:
• solo
• soliści (z towarzyszeniem fortepianu lub innego instrumentu)
• zespoły kameralne
Trzy kategorie zostaną ocenione oddzielnie.
4. Soliści wykonują utwór do 10 minut (nie może to być część utworu cyklicznego np. sonaty lub koncertu).
5. Zespoły kameralne wykonują utwór do 10 minut (nie może to być część utworu cyklicznego, np. sonaty lub koncertu).
6. Utwory solo lub z towarzyszeniem innego instrumentu wykonywane są z pamięci. Wyjątek stanowią utwory współczesnych kompozytorów. Zespoły kameralne wykonują program z nut.
7. Programy uczestników konkursu zatwierdzają kierownicy poszczególnych katedr.
8. Laureaci pierwszych miejsc (poprzednich edycji Konkursu) nie mogą uczestniczyć w kategorii w której zostali nagrodzeni.
9. Członkami zespołów kameralnych mogą być wyłącznie studenci.
10. Występy będzie oceniało Jury złożone z nauczycieli akademickich, których studenci będą uczestniczyć w Konkursie. Przewodniczącym Jury będzie Dziekan Wydziału Instrumentalnego dr hab. Jerzy Siemak.
11. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody.
12. Oceny Jury są ostateczne i niepodważalne.
13. Zgłoszenia programów przyjmowane są do dnia 6 kwietnia 2017 r. na adres: miniatura@akademiasztuki.eu