WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY
zamknij
2017-01-31

Ogłaszamy nabór uczestników do Majowego Konkursu Gitarowego

Zapraszamy do Szczecina wszystkich, którzy chcieliby w przyszłości studiować muzykę, aby wzięli udział w przesłuchaniach konkursowych lub posłuchali grających. Konkurs odbędzie się w Sali Teatralnej w Pałacu pod Globusem – siedzibie Akademii Sztuki w Szczecinie w dniu 22 maja (poniedziałek) 2017 roku.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia lub osoby uczące się gry na gitarze klasycznej prywatnie. Nie ma limitu wieku i podziału na kategorie wiekowe. Program obejmuje dowolny repertuar solowy na gitarę klasyczną, którego czas trwania nie przekracza 10 minut. Jury składać się będzie z nauczycieli delegujących uczestników pod przewodnictwem dr hab. Korneli Arwicz-Sienickiej, profesora nadzwyczajnego AS. Przewidziane są nagrody rzeczowe. Po ogłoszeniu wyników możliwe bezpłatne konsultacje z Przewodniczącą Jury. Bez dodatkowych opłat. Przyjazd uczestników i nauczycieli na koszt własny.

Po przesłuchaniach planowany jest koncert gitarowy.

Zgłoszenia należy przesyłać do 5 maja 2017 roku na adres: konkursgitarowy@akademiasztuki.eu

REGULAMIN

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia oraz osoby uczące się gry na gitarze klasycznej prywatnie.
 2. Nie przewiduje się udziału studentów i absolwentów klas gitary na kierunku instrumentalistyka.
 3. Konkurs odbędzie się w kategorii solistów. Nie ma limitu wieku.
 4. Program obejmuje repertuar na gitarę solo, którego czas trwania nie przekracza 10 minut.
 5. Program należy wykonać na gitarze klasycznej.
 6. Jury konkursu będą stanowić nauczyciele delegujący uczestników pod przewodnictwem dr hab. Korneli Arwicz-Sienickiej, prof. nadzw. AS.
 7. Werdykt jury jest ostateczny.
 8. Przewiduje się nagrody rzeczowe.
 9. Przyjazd uczestników i nauczycieli na koszt własny.
 10. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 11. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników.
 12. Zgłoszenia należy składać na adres konkursgitarowy@akademiasztuki.eu do dnia 5 maja 2017 r.
 13. Organizatorem konkursu jest Akademia Sztuki w Szczecinie.

 

PLIKI DO POBRANIA