WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY
zamknij
2019-01-07

V Majowy Konkurs Gitarowy

20 maja 2019 r. (poniedziałek);

  V Majowy Konkurs Gitarowy

 Zapraszamy do Szczecina wszystkich, którzy chcieliby w przyszłości studiować muzykę, aby wzięli udział w przesłuchaniach konkursowych lub posłuchali grających. Konkurs odbędzie się w Sali Teatralnej Akademii Sztuki w Szczecinie 20 maja 2019 roku.

 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia lub osoby uczące się gry na gitarze klasycznej prywatnie. Nie ma limitu wieku i podziału na kategorie wiekowe. Uczestnicy występują w kolejności od najmłodszego do najstarszego.

 Program obejmuje dowolny repertuar solowy na gitarę klasyczną, którego czas trwania nie przekracza 10 minut. Jury składać się będzie z nauczycieli delegujących uczestników pod przewodnictwem dr hab. Korneli Arwicz-Sienickiej, profesora nadzwyczajnego AS.

 Przewidziane są nagrody rzeczowe. Po ogłoszeniu wyników możliwe bezpłatne konsultacje z Przewodniczącą Jury. Przyjazd uczestników i nauczycieli na koszt własny. Po przesłuchaniach planowany jest koncert gitarowy.

 Zgłoszenia należy przesyłać do 4 maja 2019 roku na adres: konkursgitarowy@akademiasztuki.eu.

PLIKI DO POBRANIA