WYDZIAŁ MALARSTWA I NOWYCH MEDIÓW / DLA WYKŁADOWCÓW
zamknij
DOFINANSOWANIA
PROJEKTY
GRANTY
KOMUNIKATY
SUKCESY
WMINM. 2017-01-27
Narodowy Kongres Nauki

Narodowy Kongres Nauki wraz z poprzedzającym go cyklem 9 konferencji programowych służy wypracowaniu rozwiązań i krytycznej analizie projektu nowego prawa o szkolnictwie wyższym.

>
dr hab. Danuta Dąbrowska Wojciechowska
profesor nadzwyczajny
prodziekan Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
kierownik Pracowni Publikacji Multimedialnych i Książki Artystycznej
>
dr Dariusz Kacprzak
Zakład historii i teorii sztuki
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
>
dr hab. Agata Zbylut
Pracownia Działań Intermedialnych i Interaktywnych
Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
Radosław Nagay
Pracownia Komputerowego Wspomagania Procesów Twórczych
Katedra Nowych Mediów
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
Izabela Plucińska
Pracownia Animacji
Katedra Nowych Mediów
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
dr Zbigniew Rogalski
Pracownia Obrazu I
Katedra Malarstwa
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
dr hab. Zbigniew Romańczuk
profesor nadzwyczajny
Pracownia Obrazu II
Katedra Malarstwa
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
dr Aleksandra Ska
Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych
Katedra Nowych Mediów
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
 
>
dr hab. Łukasz Skąpski
Pracownia Fotografii i Strategii Artystycznych
Katedra Fotografii
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
Piotr Skiba
Pracownia Obrazu VIII
Katedra Malarstwa
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
dr Małgorzata Kaźmierczak
adiunkt na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów
specjalizacja: historia i teoria sztuki performance
>
dr Katarzyna Szeszycka
Pracownia Obrazu VII
Katedra Malarstwa
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
dr Małgorzata Szymankiewicz
Pracownia Obrazu II
Katerda Malarstwa
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
dr hab. Zbigniew Taszycki
Pracownia Obrazu VI
Katedra Malarstwa
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
dr Mariusz Waras
Pracownia Obrazu i Street Artu
Katedra Malarstwa
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
 
>
dr hab. Andrzej Wasilewski
Pracownia Sztuki Installacji i Cybermediów
Katedra Nowych Mediów
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
dr hab. Waldemar Wojciechowski
profesor nadzwyczajny
Pracownia Komunikacji Wizualnej
Katedra Nowych Mediów
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
Anna Witkowska
asystent
Pracownia Publikacji Multimedialnych i Książki Artystycznej
Katedra Nowych Mediów
Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
dr Adam Witkowski
Pracownia Kształtowania Dźwięku
 
>
dr hab. Zofia Wollny
Pracownia Działań Interdyscyplinarnych
Katedra Nowych Mediów
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
dr Monika Zawadzki
adiunkt
Pracownia Komunikacji Wizualnej
Katedra Nowych Mediów
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
Akademia Sztuki w Szczecinie
>
Dominika Kubisz
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
specjalizacja: język angielski
Tomasz Kornacki
Pracownia Cyfrowego i Analogowego Wspierania Procesów Twórczych
Katedra Nowych Mediów
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
Jakub Czyszczoń
asystent na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów
specjalizacja: malarstwo, druk (printmaking), praca z obiektem
>
dr hab. Hubert Czerepok
profesor nadzwyczajny
na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
kierownik Pracowni Filmu Eksperymentalnego
specjalizacja: film, wideo, instalacja
>
dr Jerzy Dobrzański
adiunkt na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecine
asystent w Pracowni Komunikacji Wizualnej
>
dr Wojciech Dada
Pracownia Obrazu VIII
Katedra Malarstwa
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
dr Agnieszka Grodzińska
adiunkt na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
Jarosław Hulbój
asystent w Pracowni Struktur Wizualnych
Wydziału Malastwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
dr Mikołaj Iwański
adiunkt na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
specjalizacja: rynkowe i społeczne uwarunkowania sztuki
>
dr Łukasz Jastrubczak
asystent w Pracowni Działań Intermedialnych i Interaktywnych
na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
dr hab. Robert Knuth
profesor nadzwyczajny
na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
kierownik Pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej i Muzyki Eksperymentalnej
>
dr Paweł Książek
Pracownia Obrazu IV
Katedra Malarstwa
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
dr Szymon Piotr Kubiak
adiunkt na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
specjalizacja: historia sztuki 
>
Paweł Kula
Pracownia Fotomediów
na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
prof. dr hab. Kamil Kuskowski

Dziekan Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów,
kierownik Pracowni Działań Audiowizualnych i Performatywnych
specjalizacja: malarstwo, instalacja, sztuki video

>
Tomasz Lazar
asystent w Pracowni Fotografii Dokumentalnej i Reportażowej
na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
dr Olga Lewicka
adiunkt na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów
kierownik Pracowni Obrazu IX 
specjalizacja: kulturoznawstwo, malarstwo, performans
>
Magdalena Lewoc
Zakład historii i teorii sztuki
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
specjalizacja: strategie kuratorskie
prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk
profesor zwyczajny na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
specjalizacja: malarstwo, rysunek, video, audio
>
Artur Malewski
asystent w Pracowni Obrazu VI
na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
specjalizacja: rzeźba, instalacja, video, akcja artystyczna
>
dr Maix Mayer
adiunkt na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
kierownik Pracowni Fotografii Dokumentalnej i Reportażowej
>
dr hab. Agata Michowska
profesor nadzwyczajny na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
kierownik Pracowni Działań Multimedialnych
>
Robert Mleczko
asystent w Pracowni Filmu Eksperymentalnego
Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
dr hab. Hanna Nowicka-Grochal
profesor nadzwyczajny na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
kierownik Pracowni Obrazu IV
specjalizacja: malarstwo
>
Michał Biernacki
Laboratorium Technik i Technologii Malarstwa
Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów
Paweł Bownik
Pracownia Fotografii Studyjnej
specjalość: fotografia
>
Igor Omulecki
Pracownia Fotografii Kreacyjnej i Użytkowej
na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
 
>
dr Anna Orlikowska
Pracownia Działań Multimedialnych
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
>
dr hab. Bartłomiej Otocki
profesor nadzwyczajny
Pracownia Obrazu VII
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
 
>
dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz
adiunkt na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów
kierownik Zakładu Historii i Teorii Sztuki
>
Alicja Pilarczyk
Pracownia Sztuki w Przestrzeni Publicznej i Muzyki Eksperymentalnej
Katedra Nowych Mediów
Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
Akademii Sztuki w Szczecinie
 
>
KONTAKT
AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE
WYDZIAŁ MALARSTWA I NOWYCH MEDIÓW
DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH / REKRUTACJA
MEDIATEKA
CENTRUM PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH
SAMORZĄD STUDENCKI
DZIAŁ NAUKI
BIURO KARIER
BIURO PROMOCJI