WYDZIAŁ MALARSTWA I NOWYCH MEDIÓW
zamknij
2018-06-04

Dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz, w London TechWeek.

Dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz, jako Główna Koordynator projektu TICASS w ramach programu MSCA-RISE Horizon2020 finansowanego przez Komisję Europejską, weźmie udział w London TechWeek. 

Podczas wydarzenia "European Union social innovation: from academic research project to Smart City solution" z obszaru Innowacji organizowanego przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie dr Łukaszewicz Alcaraz przedstawi możliwość wykorzystania materiałów badawczych zebranych w ramach projektu TICASS do wprowadzenia innowacji społecznej w Europie, dotyczącej unifikacji komunikacji wizualnej w odniesieniu do transportu miejskiego w stolicach państw Unii Europejskiej.

https://londontechweek.com
https://londontechweek.com/event/european-union-social-innovation-from-academic-research-project-to-smart-city-solution-innovation