WYDZIAŁ MALARSTWA I NOWYCH MEDIÓW
zamknij
2018-03-02

Zapraszamy do lektury artykułu dr Aleksandry Łukaszewicz Alcaraz poświęconego sztuce współczesnej RPA

Zapraszamy do lektury artykułu dr Aleksandry Łukaszewicz Alcaraz poświęconego sztuce współczesnej RPA oraz problematyce Awangardy, pt.
"CAN WE TALK ABOUT CONTEMPORARY AVANT-GARDE OUTSIDE WESTERN CULTURES? THE CASE OF CONTEMPORARY ART IN THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA".
Artykuł jest efektem badań prowadzonych w ramach projektu TICASS oraz współpracy z Uniwersytetem Witswatersrand w Johannesburgu. Został on opublikowany w najnowszym numerze czasopisma naukowego "Art Inquiry. Recherchers sur les arts" Vol. XIX (XXVIII), Lodz 2017 a był prezentowany podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Awangarda i Awangardy" na Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, 14-15 listopada 2017.

Tytuł artykułu i abstrakt w języku polskim poniżej:

Czy możemy mówić o współczesnej awangardzie w innych kulturach niż kultura Zachodu? Na podstawie współczesnej sztuki Republiki Południowej Afryki.

Abstrakt:
Doniosłość rozważań poświęconych awangardzie i jej przemyślenie w zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych wynikają z fundamentalnej roli tego ruchu dla praktyki artystycznej i teorii sztuki w wieku XX i XXI. Jednakże we współczesnym globalnym świecie, pytając o trwałość awangardy powinniśmy zastanowić się nad różnymi społeczno-historyczno-kulturowymi uwarunkowaniami w poszczególnych miejscach geograficznych, które bierzemy pod uwagę. W artykule koncentruję się na sztuce Republiki Południowej Afryki, która jest postkolonialna, powiązana z postmodernizmem, która ukazuje podejście krytyczne i emancypacyjne oraz odpowiedzialność artysty/ artystki za częściowy obraz świata, który on/ona współ-konstruuje. Zatem, staram się odpowiedzieć
na pytanie, czy możemy mówić o ideách i postawie awangardowej w sztuce Południowej Afryki, choć wyrastają one na innym podłożu i nie mają korzeni w formacji zachodniej awangardy. 

Słowa kluczowe: formacja awangardowa, postawa awangardowa, postmodernizm, postkolonializm, sztuka Południowej Afryki, krytyczne zaangażowanie.

Linki do czasopisma:
http://ltn.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=73
http://ltn.lodz.pl/images/AI/2017/ai%2019%202017_full.pdf

Artykuł niebawem ukaże się w pełnotekstowych bazach: CEEOL i CEJSH.