WYDZIAŁ MALARSTWA I NOWYCH MEDIÓW
zamknij
2017-03-31

Zapraszamy do lektury teksty dr Aleksandry Łukaszewicz Alcaraz

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem pt. "Wybrane wątki pragmatyczne, ontologiczne i estetyczne w filozoficznej analizie obrazów miejskich", opublikowanego w numerze specjalnym czasopisma "Kultura i Historia" 30/2016 "Estetyczne aktywacje",  http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/…/kultura-i-hist…

W prezentowanym artykule autorka poddaje refleksji wątki pragmatyczne, ontologiczne i estetyczne, jakie pojawiają się przy próbie filozoficznej analizy obrazów miejskich, do których zalicza obrazy street-art’owe, graffiti i wizualne efekty działań wandali, którzy pozostawiają znaki, słowa i proste grafiki na różnych podłożach w środowisku miejskim.
"Rozpoznanie artystyczne i teoretyczne fenomenu obrazów miejskich, należących do sztuki ulicy wymykającej się modernistycznemu pojęciu sztuki i realizującej się w przestrzeni publicznej, prywatnej i w wątpliwych obszarach pomiędzy, pozwala na ich analizę we współczesnym kontekście estetycznym, wykraczającym poza obszar tradycyjnej estetyki. Argumentuję, że odpowiednim dyskursem estetycznym, w który wpisuje się rozumienie zjawisk obrazów miejskich w perspektywie praktycznej, jest estetyka zaangażowania i estetyka środowiskowa, proponowane przez Arnolda Berleanta a wyrosłe w znacznej miezrze na gruncie pragmatyzmu amerykańskiego. Stosowane przez Berleanta kategorie dotyczące sposobu percepcji i doświadczania miasta pozwalają ponadto na teoretyczne uchwycenie różnic pomiędzy różnymi rodzajami obrazów miejskich z obszarów street-art’u, graffiti i wandalizmu".