WYDZIAŁ SZTUK WIZUALNYCH
zamknij
2016-04-08

Drugi Ogólnopolski Przegląd Plakatu Roller Poster 2016

Zapraszamy na drugą edycje projektu Roller Poster - Ogólnopolskiego Przeglądu Plakatu Autorskiego. Przegląd Roller Poster dotyczy konkretnego zjawiska w dziedzinie projektowania plakatu jakim jest self-edition, czyli wydawanie i upublicznianie projektów własnym sumptem, bez komercyjnego zlecenia, w celu subiektywnej wypowiedzi artystycznej. Założeniem organizatora jest ukazanie kondycji plakatu autorskiego i jego popularyzacja. Jest to jedyny przegląd tego typu twórczości w kraju.

Podczas tegorocznej edycji 65 Artystów zaprezentuje ponad 200 plakatów!

Poprzednia edycja odbyła się w czerwcu 2014 roku, w TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie. Na zakończenie pierwszej edycji Roller Poster powstała wirtualna galeria - http://www.2014.rollerposter.pl/.

W październiku 2015 projekt Roller Poster został zakwalifikowany do Open Programme na Łódź Design Festival, jako wydarzenie towarzyszące.
http://lodzdesign.com/event/roller-poster-ogolnopolski-przeglad-plakatu-autorskiego/

Roller Poster to nie tylko wystawy - to również okazja do zapoznania studentów z warsztatem Artysty. W listopadzie 2015 roku odbyły się dwudniowe warsztaty dla 20 studentów Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie. Przeprowadził je Jan Bajtlik, uznany polski grafik. Temat warsztatów dotyczył problemów osób niepełnosprawnych. Plakaty zostały zgłoszone na międzynarodowy konkurs studencki 8. Skopjeposter ISPC. W rezultacie 7 studentów Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie zostało zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej a dwoje z nich zajęło I (Kaja Kleśta) i II miejsce (Piotr Depta).

 

Kurator wystawy - dr Justyna Machnicka

Organizator -  Wirtualna Galeria Roller Poster działająca przy Katedrze Projektowania Graficznego Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie

Partner - 13 MUZ