Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Historia Akademii Sztuki w Szczecinie

Fundamenty

Historia akademickiego kształcenia artystycznego w Szczecinie sięga 1958 roku, kiedy to powstało Studium Nauczycielskie z kierunkami: Wychowanie Muzyczne i Wychowanie Plastyczne. Jedenaście lat później swoją działalność rozpoczęła Wyższa Szkoła Nauczycielska, kontynuująca jednakże tylko kształcenie na kierunku muzycznym. Wraz z przekształceniem jej w Wyższą Szkołę Pedagogiczną w 1973 roku zamknięto kierunek artystyczny. Dopiero po 25 latach na Uniwersytecie Szczecińskim utworzono kierunek Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, którego studenci i pedagodzy wkroczyli w struktury Akademii Sztuki w Szczecinie wraz z jej utworzeniem.

Tymczasem równolegle rósł inny szczeciński ośrodek muzyczny, mający za swoje źródło poznańską Akademię Muzyczną. W 1961 roku Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Poznaniu otworzyła w Szczecinie Punkt Konsultacyjny. Po dziewiętnastu latach przekształcono go w Szczecińską Filię PWSM w Poznaniu. Wydział Edukacji Muzycznej tej filii na mocy ustawy współtworzył zręby Akademii Sztuki. Instrumentaliści dołączyli do nas w październiku 2010 roku.

Akademickie kształcenie w zakresie sztuk wizualnych w Szczecinie zaistniało dzięki determinacji prof. Marii Radomskiej-Tomczuk, która w 1995 roku utworzyła Wyższą Szkołę Sztuki Użytkowej. To jej pedagodzy i studenci w październiku 2010 roku w znacznej mierze utworzyli Wydział Sztuk Wizualnych. W szeregi tego wydziału wstąpili też artyści i pedagodzy, którzy deklarowali przystąpienie do kadry Akademii już na etapie starań o jej utworzenie. Ta grupa wykładowców stanowiła trzon Katedry Nowych Mediów.

U podstaw Akademii Sztuki w Szczecinie legły zatem lata akademickiego kształcenia artystycznego w naszym mieście i determinacja środowiska artystycznego Szczecina.

Akademia Sztuki w Szczecinie

Początki Akademii Sztuki w Szczecinie

O uczelnię o profilu artystycznym w Szczecinie zabiegano od wielu lat – jednak dopiero lata 2008-2010 były dynamicznym, konsekwentnym i ciągłym dążeniem do utworzenia uczelni. W wyniku tych wielomiesięcznych konsultacji powstała wizja przyszłej szkoły z unikatowym w skali kraju połączeniem muzyki i sztuk wizualnych. Poparcie dla powstania uczelni w Szczecinie głośno wyrażali przedstawiciele wszystkich partii politycznych, środowisk artystycznych oraz mieszkańcy miasta i regionu – w trakcie działań zmierzających do jak najszybszego uchwalenia AS przez Sejm, w ciągu trzech dni pod petycją za powstaniem Akademii podpisało się ponad 25 tysięcy szczecinian. Finalnie powstanie Akademii zostało zagwarantowane uchwałą Sejmu przy niemal stuprocentowym poparciu wszystkich posłów. Pierwszym Rektorem nowopowstałej uczelni został prof. Ryszard Handke.

Pierwsza, historyczna Inauguracja Roku Akademickiego w Akademii Sztuki w Szczecinie odbyła się 2 października 2010 roku. W uroczystości wziął udział Prezes Rady Ministrów Donald Tusk; w swoim przemówieniu podkreślał, że Szczecin zasłużył na Akademię Sztuki. Inauguracji towarzyszył wernisaż wystawy absolwentów WSSU, recital fortepianowy Sławomira Wilka oraz koncert kwintetu Billy’ego Harpera i Chóru Akademii Sztuki.

Kolejne miesiące pierwszego roku akademickiego to długotrwały, wymagający wielu niedostrzegalnych z zewnątrz wysiłków proces organizacji Uczelni. Doświadczenie „stawiania” Uczelni pokazuje, że nie sposób zrobić to w miesiąc lub dwa. 11 miesięcy minęło od uchwalenia Ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie do utworzenia ostatnich niezbędnych w zarządzaniu Uczelnią struktur, czyli Samorządu Studenckiego.

W pierwszym roku akademickim Akademia Sztuki w Szczecinie kształciła ponad 400 studentów, zorganizowała ponad 80 imprez otwartych o różnej skali i profilu (wernisaże, koncerty, wykłady, konferencje, warsztaty, publikacje). Przygotowaliśmy też plany pod wielkie inwestycje remontowe budynków, które wymagały renowacji.

Akademia Zmienia Szczecin

10 lat od utworzenia, nasza uczelnia udowadnia, że lata starań o uczelnię artystyczną w regionie nie były stracone. W 2014 zakończyliśmy gruntowną przebudowę naszej pierwszej siedziby – Pałacu pod Globusem. Powstały nowoczesne sale wykładowe, sala teatralna, pracownie malarskie na odrestaurowanym strychu oraz Ogród Zimowy. Była to wielka inwestycja - koszt to ponad 19 milionów złotych, z czego znaczna część to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ale także z MKiDN oraz środków Województwa Zachodniopomorskiego.

Coraz większa liczba studentów oraz otwierające się nowe kierunki wymogły konieczność stworzenia nowych przestrzeni na potrzeby Akademii Sztuki. I tak w roku 2016 zakończyliśmy remont przyległego do Pałacu pod Globusem budynku – dawnego internatu szkoły pielęgniarskiej, gdzie powstało Centrum Przemysłów Kreatywnych. CPK to 15 nowoczesnych laboratoriów wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt służący studentom – laboratoria grafiki 2D i 3D, laboratorium fashion-design, czy prototypownia. Całość przebudowy to ponad 18 milionów złotych (środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz MKiDN).

W 2016 zakupiliśmy, dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kolejny piękny obiekt – XIX wieczny Pałac Ziemstwa Pomorskiego, zwany „najpiękniejszym budynkiem w Szczecinie”. Tam swoje miejsce znalazły nasze wydziały muzyczne. W tej chwili trwają intensywne prace nad modernizacją także tego obiektu – dostosowaniem go do potrzeb uczelni artystycznej i mieszkańców miasta.

Akademia Sztuki w Szczecinie

Łączymy sztuki muzyczne i wizualne

Akademia Sztuki jest uczelnią unikatową w skali kraju. Założenie było ambitne – połączyć kształcenie w dyscyplinie sztuk muzycznych i sztuk plastycznych. W pierwszym roku funkcjonowania, jak już wiemy, kształciliśmy na 3 wydziałach 400 studentów. Dzięki sprawnej organizacji i zaangażowaniu naszych pedagogów od początku istnienia Akademii mogliśmy pochwalić się czterema kierunkami studiów – edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Wydział Edukacji Artystycznej), architektura wnętrz (teraz architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna), grafika w trzech specjalnościach – warsztatowa (teraz artystyczna), projektowa oraz multimedia (Wydział Sztuk Wizualnych) oraz instrumentalistyka (Wydział Instrumentalny). W roku 2012 powołano czwarty wydział na naszej uczelni. Wydział Malarstwa i Nowych Mediów rozpoczął kształcenie studentów na nowopowstałych kierunkach: Grafika specjalność multimedia (teraz Sztuka Mediów i Animacja) oraz malarstwo. W następnych latach nowy wydział powołał także nowe specjalności – fotografia oraz film eksperymentalny. W roku 2013 przyjęliśmy pierwszych studentów na długo wyczekiwany kierunek Wokalistyka. Kolejnym dużym sukcesem był pierwszy nabór na kierunek Wzornictwo, gdzie kształcimy projektantów ubioru i produktu.

Od roku akademickiego 2019/2020, zgodnie z nową Ustawą o Szkolnictwie Wyższym zmieniliśmy strukturę organizacyjną naszej uczelni. Powołano nowe jednostki – Kolegium Sztuk Muzycznych i Kolegium Sztuk Wizualnych. W nowej strukturze Kolegium Sztuk Muzycznych kształci na trzech wydziałach: Wydziale Edukacji Muzycznej, Wydziale Instrumentalnym i Wydziale Wokalnym. Kolegium Sztuk Wizualnych to aż pięć nowych wydziałów: Wydział Architektury Wnętrz i Przestrzeni Wirtualnej, Wydział Grafiki, Wydział Malarstwa, Wydział Sztuki Mediów i Wydział Wzornictwa.

Akademia Sztuki
×