Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydawnictwo
Design jako płaszczyzna rozpoznawania i modelowania stosunków społecznych
redakcja: Waldemar Wojciechowski, Anna Sienkiewicz
redakcja naukowa
Waldemar Wojciechowski

redakcja wydawnicza
Anna Sienkiewicz

recenzja naukowa
Piotr Jędrzejewski

autorzy i autorki
Agata Kiedrowicz, Patrycja Makarewicz-Leszczyńska, dr Monika Rosińska, Anna Sienkiewicz, dr hab. Waldemar Wojciechowski, Patrycja Żyżniewska

redakcja i korekta językowa
Paulina Bieniek

projekt graficzny i skład
Ania Witkowska

fotografie
fotografie dzięki uprzejmości artystów


wydawca

Akademia Sztuki w Szczecinie

pl. Orła Białego 2

70-562 Szczecin

www.akademiasztuki.eu

 
Copyryght by Akademia Sztuki w Szczecinie


Finansowane ze środków Akademii Sztuki w Szczecinie


ISBN 978-83-63072-74-2


Rok wydania 2022
pliki do pobrania
Preview
Niniejsza publikacja powstała w celu zebrania i usystematyzowania wiedzy, doświadczeń, przekonań czy nawet intuicji grupy sześciorga nauczycieli designu, związanych z dwoma uczelniami: SWPS – School of Form (Monika Rosińska) oraz Akademii Sztuki w Szczecinie (pozostali autorzy). Chodzi o wiedzę i doświadczenia z zakresu wpływu designu, w tym jego nauczania, na rozpoznawanie i kształtowanie wzajemnych stosunków w społecznościach, w których – lub dla których – przyszło pracować projektantom. Doświadczenie niemal dwóch lat pandemii, podczas której stosunki te najpierw drastycznie zredukowano do telefonów i mediów społecznościowych, po czym powoli przywracano kolejne możliwości kontaktów uświadomiły nam wszystkim, że w każdej chwili nasze osadzenie w codzienności może zostać wywrócone do góry nogami lub wręcz zanegowane. Czy w tej sytuacji design może być naszym zbawieniem? Raczej nie, ale bez niego nadchodzące wielkimi krokami przemodelowanie zależności człowieka od środowiska (od natury i innych ludzi) z pewnością nie może się powieść.
Fragment wstępu do publikacji autorstwa dr hab. Waldemara Wojciechowskiego prof. AS