Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Edukacji Muzycznej
Dlaczego kultura powinna być finansowana ze środków publicznych?
wykład online
Dlaczego kultura powinna być finansowana ze środków publicznych?
wykład online
 
9.03.2023, godz. 18:30
 
prelegent:
dr Jakub Stefek
 
W Szczecinie nasila się dyskusja nad wysokością publicznych środków przeznaczanych przez jednostki samorządu terytorialnego na utrzymanie funkcjonowania sektora kultury – w tym w szczególności publicznych instytucji oraz działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe. Warto przypomnieć podstawowe teorie ekonomiczne uzasadniające finansowanie kultury ze środków publicznych, które nie zostały jak do tej pory przedstawione jako argumenty w publicznej debacie.
Wykład na ten temat wygłosi dr Jakub Stefek.
Do udziału zapraszamy serdecznie artystów różnych dziedzin, pracowników instytucji kultury, działaczy organizacji pozarządowych, organizatorów życia kulturalnego oraz osoby odpowiedzialne za kształtowanie funkcjonowania sektora kultury.

Dr Jakub Stefek jest doktorem sztuki i doktorem ekonomii, pracownikiem Wydziału Edukacji Muzycznej naszej Uczelni, organistą w Synagodze Pestalozzistrasse w Berlinie i członkiem zarządu Fundacji SPOT.ON ART. W 2022 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską „Modele zachowań konsumentów na rynku sztuk performatywnych” w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Brał udział w konferencjach o charakterze artystycznym i naukowym, a także współpracował m. in. z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Zarządem Głównym Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Jest autorem publikacji, m. in.: „Definiowanie odbiorców muzyki organowej”, „Produkty kultury w opinii konsumentów na przykładzie Muzeum POLIN” oraz „Czy organy były hipsterskie? Historyczny instrument we współczesnej kulturze”. W Akademii Sztuki współtworzy specjalność „organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej” na kierunku studiów „edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej”.
 
Link do spotkania:
wykład online czwartek, 9 marca 2023 18:30 - 20:00 (CET)
Naciśnij link lub wklej go w przeglądarce, aby dołączyć.