Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Edukacji Muzycznej
dr Jakub Stefek z nagrodą za najlepszą pracę doktorską!
 
 
W dniu 6 października 2022 dr Jakub Stefek z Wydziału Edukacji Muzycznej odebrał trzecią nagrodę w X Konkursie im. Majera Bałabana na najlepsze prace doktorskie o Żydach i Izraelu organizowanym przez Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ambasady Izraela w Polsce. To pierwszy raz, kiedy w konkursie nagrodę uzyskała praca z dziedziny sztuk muzycznych.

Rozprawa doktorska nosi tytuł „Twórczość żydowskich kompozytorów muzyki organowej Europy Środkowej w latach 1810–1938” i jest pierwszą pracą w polskiej literaturze na ten temat. Została obroniona w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, a jej promotorem był dr hab. Piotr Rojek. Jury składające się z przedstawicieli środowisk naukowych z całej Polski nagrodziło ją za absolutną nowatorskość badań i umieszczenie niezwykle wąskiego tematu na szerokim tle historycznym. Praca opisuje nie tylko zjawisko, ale także specyficzny wymiar Haskali jako ruchu asymilacyjnego widzianego przez pryzmat kultury muzycznej.

Konkurs im. Majera Bałabana odbywa się w z krótką przerwą od 1990 roku co dwa lata. Wielu laureatów oraz wiele osób nagrodzonych wyróżnieniem to dziś znani i szanowani w środowisku naukowcy oraz nauczyciele akademiccy pracujący zarówno w Polsce, jak i za granicą. Z racji swej wieloletniej tradycji oraz późniejszych losów laureatów, nagrodę można uznać za najstarszą i jedną z najważniejszych w Polsce w badaniach nad kulturą i historią Żydów oraz Izraela.

Jakub Stefek jest doktorem sztuki i doktorem nauk ekonomicznych, organistą Synagogi Pestalozzistrasse w Berlinie i członkiem zarządu Fundacji SPOT.ON ART. W Akademii Sztuki pracuje od 2017 roku. Koncertuje w Polsce, Niemczech i Izraelu, a jego projekty zyskują uznanie za przywracanie polsko-żydowskiego dziedzictwa kulturowego.


Obszerny wywiad z dr Jakubem Stefkiem ukazał się ostatnio w Ruchu Muzycznym: https://ruchmuzyczny.pl/article/2512-ugab-i-bach-czyli-organy-w-synagodze 

Najbliższy jego koncert odbędzie się 6 listopada 2022 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie w ramach upamiętnienia wydarzeń Nocy Kryształowej: https://polin.pl/pl/wydarzenie/wszystkie-glosy-synagogi-koncert-organowy-upamietniajacy-noc-krysztalowa