Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Administracja
dział spraw studenckich
 
Pałac pod Globusem
pl. Orła Białego 2

pokój 001, parter


Dział Spraw Studenckich (DSS) funkcjonuje do obsługi spraw studenckich w terminach:

Poniedziałek: 9:00 – 12:00   12:30 – 14:00,
wtorek: 9:00 – 12:00   12:30 – 14:00,
Środa: 9:00 – 11:00,
czwartek:  9:00 – 12:00   12:30 – 14:00.
 
kierowniczka
Joanna Czerwińska
 
zastępca kierowniczki
Teresa Joanna Andrzejewska
tel. 664 080 261
 
Agnieszka Smagalska
Obsługa studentów: Wydziału Malarstwa oraz specjalności: fotografia i sztuka mediów Wydziału Sztuki Mediów
tel. 664 080 172
 
Sylwia Terpiłowska
Obsługa studentów: Wydziału Edukacji Muzycznej, Wydziału Wokalnego, kierunku Gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna
tel. 664 080 170
 
Renata Brzechwa
Obsługa studentów Wydziału Wzornictwa oraz specjalność: film Wydziału Sztuki Mediów,
tel. 664 080 167
 
Agnieszka Żukowska
Obsługa studentów: Wydziału Instrumentalnego, II stopnia Wydziału Grafiki
tel. 664 080 262
 
Magdalena Milewska
Obsługa studentów: Wydział Architektury wnętrz, I stopnia Wydziału Grafiki
tel. 693 600 546
 
Zasady funkcjonowania Działu Spraw Studenckich:

Dział Spraw Studenckich (DSS) funkcjonuje do obsługi spraw studenckich w terminach:

Poniedziałek: 9:00 – 12:00   12:30 – 14:00,

wtorek: 9:00 – 12:00   12:30 – 14:00,

Środa: 9:00 – 11:00,

czwartek:  9:00 – 12:00   12:30 – 14:00.


Zalecany jest:

kontakt elektroniczny studentek/studentów z pracownikami Działu Spraw Studenckich za pośrednictwem maili akademickich (domena @student.akademiasztuki.eu) wygenerowanych przez Sekcję Informatyki,

wcześniejsze umówienie wizyty za pośrednictwem maila z określeniem celu wizyty, aby pracownik mógł sprawdzić dane i przygotować np. zaświadczenie o statusie studenta, sprawdzić kompletność dokumentacji dyplomowej w celu wydania absolwentowi dyplomu,

przed wejściem do DSS studentka/student powinien zdezynfekować ręce. W przypadku odbierania np. zaświadczeń, hologramu na legitymację studentka/student powinien posiadać własny długopis, aby podpisać odbiór zaświadczenia/hologramu,

składanie dokumentów dotyczących pomocy materialnej odbywa się według zasad opisanych w Regulaminie świadczeń: https://www.akademiasztuki.eu/Product_Download?file=regulamin.%C5%9Bwiadcze%C5%84.socjalnych.1  (za dzień złożenia kompletu dokumentów uznaje się dzień, wpłynięcia kompletu dokumentów do uczelni),

podania, dzienniki praktyk, karty pleneru, karty fakultetów, karty różnic programowych, karty przedmiotów interdyscyplinarnych, studentka/student przesyła podpisane oryginały  pocztą tradycyjną lub może złożyć w zamkniętej kopercie do urny znajdującej się przed wejściem do Działu Spraw Studenckich (Plac Orła Białego 2; pokój 001 na parterze); decyzje administracyjne są wysyłane pocztą tradycyjną (termin rozpatrywania podania do 30 dni).

indeksy oraz karty osiągnięć studentki/studenci przesyłają za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Akademia Sztuki w Szczecinie, Plac Orła Białego 2,
70-562 Szczecin, z dopiskiem „Dział Spraw Studenckich” lub mogą złożyć w zamkniętej kopercie do urny znajdującej się przed wejściem do Działu Spraw Studenckich (Plac Orła Białego 2; pokój 001 na parterze),

zadawanie pytań zalecane jest drogą elektroniczną poprzez maila akademickiego.