Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydawnictwo
Hello Frame. Picturemaking is coming. Postreprodukcyjne praktyki artystyczne
Agnieszka Grodzińska
autorka
Agnieszka Grodzińska

recenzja naukowa
Mikołaj Poliński

redakcja językowa i korekta
Karolina Sikorska

projekt graficzny
Olek Modzelewski

ISBN 978-83-946234-1-8
pliki do pobrania
preview
Książka Agnieszki Grodzińskiej przedstawia zmiany zachodzące we współczesnej percepcji wizualnej pod wpływem reprodukcji technicznej oraz otwiera możliwość krytycznego badania dzisiejszej świadomości wzrokowej. Autorka, rozważając mechanizmy sterujące naszym postrzeganiem w ramach kultury wizualnej, analizuje różne wymiary obecnego statusu obrazu. 

 
dr Agnieszka Grodzińska – adiunkt w Pracowni Obrazu na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie oraz wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Autorka kilku publikacji artystycznych oraz esejów o sztuce, przez kilka lat tworzyła autorską kolumnę „Read and Die” w magazynie Artpunkt (Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu). Zrealizowała wiele wystaw w kraju i za granicą.