Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Rekrutacja
II rekrutacja 2023/24
 Najważniejsze informacje dotyczące drugiej rekrutacji.
 
W ramach II rekrutacji Akademia Sztuki prowadzi nabór na poniższe kierunki i specjalności:
 
WOKALISTYKA, specjalność ŚPIEW SOLOWY – studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjat)
 
WOKALISTYKA, specjalność ŚPIEW SOLOWY – studia stacjonarne drugiego stopnia (magister)
 
INSTRUMENTALISTYKA, specjaloności: organy, akordeon, altówka, fagot, gitara, harfa, kontrabas, obój, puzon, saksofon, trąbka, tuba, waltornia, wiolonczela - studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjat)
 
INSTRUMENTALISTYKA, specjalności: organy, akordeon, altówka - studia stacjonarne drugiego stopnia (magister)
 
GRAFIKA ARTYSTYCZNA – studia stacjonarne drugiego stopnia (magister)
 
GRY KOMPUTEROWE I RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA – studia stacjonarne drugiego stopnia (magister)
 
SZTUKA MEDIÓW – studia stacjonarne drugiego stopnia (magister)
 
MALARSTWO – studia stacjonarne drugiego stopnia (magister)
 
KURATORSTWO I REALIZACJA WYSTAW – studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjat)
 
KURATORSTWO I REALIZACJA WYSTAW - studia stacjonarne drugiego stopnia (magister)  
 
PROJEKTOWANIE PRODUKTU - studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjat)
 
PROJEKTOWANIE MODY – studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjat)
 
WZORNICTWO – studia stacjonarne drugiego stopnia (magister)
 
Do dnia 11 września 2023 r. do godziny 15:00 – rejestracja w SYSTEMIE ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW

W przypadku wystąpienia problemów technicznych z działaniem systemu rekrutacyjnego prosimy pisać na adres it@akademiasztuki.eu

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150,00 zł. Opłatę należy wnieść przed wyznaczonym terminem egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne pod rygorem niedopuszczenia do egzaminu.

Od 12 do 22 września 2023 r. odbędą się egzaminy sprawdzające uzdolnienia artystyczne kandydatów

Od 26 do 28 września 2023 r. do godziny 15:00 – ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów
 
29 września 2023 r. o godz. 12:00 - posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie podsumowania wyników drugiej rekrutacji

29 września 2023 r. – ogłoszenie wyników drugiej rekrutacji