Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
O nas
Kategoria A w dyscyplinie sztuk muzycznych!
 
 
Akademia Sztuki w Szczecinie po ponownej weryfikacji eksperckiej uzyskała w sztukach muzycznych kategorię naukową A. Najmłodsza publiczna uczelnia artystyczna w kraju ma zatem bardzo wysoką kategorię A w dziedzinie sztuk muzycznych i najwyższą możliwą kategorię A+ w dziedzinie sztuk plastycznych.
 
Zmiana kategorii to wynik odwołania jakie złożyła Akademia Sztuki w Szczecinie. Przewodnicząca Rady Dyscypliny Sztuki Muzyczne dr hab. Barbara Halec podkreśliła, że jest to zasługa artystów i naukowców: „Dziękuję wszystkim Państwu za zaangażowaną postawę, a szczególnie dr Alicji Deleckiej-Bury i dr. Jakubowi Stefkowi za pomoc w przygotowaniu odwołania”.

W lipcu minionego roku Akademia Sztuki w Szczecinie, w ewaluacji prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, w dyscyplinie sztuk muzycznych uzyskała kategorię B+. W sierpniu uczelnia złożyła wniosek o ponowną ocenę 62 osiągnięć artystycznych zgłoszonych w systemie oraz o ponowną ocenę dwóch opisów wpływu na społeczeństwo i gospodarkę.

W wyniku prac Komisji Ewaluacyjnej podniesiono ocenę części osiągnięć artystycznych wykładowców Akademii. Komisja uznała także, że działanie: „Budowanie marki «POLSKA» jako rezultat działalności dyrektorów artystycznych międzynarodowych festiwali muzycznych wpisuje się w strategię Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Podmiot słusznie wskazał na zaangażowanie pedagogów i ich kluczową rolę w przedsięwzięciu. Prawidłowo została także wykazana grupa beneficjentów, którzy rekrutują się z różnych krajów. Tym samym przedsięwzięcie nosi znamiona projektu o zasięgu międzynarodowym.”

Także działanie Budowanie kapitału społecznego jako rezultat międzynarodowej działalności artystycznej dyrygentów chórów amatorskich eksperci uznali, za osiągnięcie międzynarodowe o istotnym znaczeniu dla beneficjentów, które służy budowaniu dobrych relacji różnych narodów. Jak czytamy w uzasadnieniu: „W opinii ekspertów, wszystkie te aspekty zostały zauważone i uwzględnione już w I instancji oraz uznane za istotne. Po ponownej ocenie i przejrzeniu dostępnej dokumentacji uznano, że znaczenie wpływu zostało zbyt nisko ocenione.”

Uzyskane wyniki punktowe stanowiły podstawę do zaliczenia działalności naukowej Akademii Sztuki w Szczecinie w dyscyplinie sztuki muzyczne do kategorii naukowej A.

„To ważne dla uczelni, że ponowna ocena przyniosła podniesienie kategorii z B+ na A w sztukach muzycznych – podkreśla Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie dr hab. Mirosława Jarmołowicz – Gratuluję wydziałom muzycznym tego sukcesu. Wierzę, że ta ocena wpłynie na lepsze finansowanie Akademii i pozwoli muzykom na dalszy rozwój, skutkujący w przyszłości uzyskaniem najwyższej kategorii.”

W dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki uczelnia uzyskała najwyższą możliwą ocenę A+ w lipcu 2022 roku. Ocenie w obu dziedzinach podlegały przede wszystkim: poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Wszystkie uczelnie wyższe w Polsce podlegały w 2022 roku ewaluacji. Ocena działalności w latach 2017 – 2021 przeprowadzana była przez Komisję Ewaluacji Nauki. Wyniki ewaluacji mają fundamentalne znaczenie dla uczelni – od przyznanej kategorii naukowej zależą m.in.: finansowanie, uprawnienia do nadawania stopni i tytułów czy tworzenia nowych kierunków. Kategoria naukowa decyduje też o prestiżu i znaczeniu Akademii w środowisku naukowym i artystycznym.