Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Instrumentalny
Konkurs MINIATURA - nabór zgłoszeń
 
Konkurs MINIATURA 2022

14 grudnia 2022 r., o godz. 13.00

Pałac Ziemstwa Pomorskiego (al. Niepodległości 40)

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 grudnia 2022 roku
na adres: miniatura@akademiasztuki.eu
14 grudnia 2022 r. odbędzie się kolejna edycja konkursu MINIATURA adresowanego do studentów wszystkich wydziałów muzycznych Akademii Sztuki (Instrumentalnego, Wokalnego, Edukacji Muzycznej).  
Trwa nabór zgłoszeń!
 
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem i do uczestnictwa.
 
REGULAMIN KONKURSU MINIATURA 2022

1. Konkurs odbędzie się 14 grudnia 2022 r., o godz. 13.00 w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego (al. Niepodległości 40).
2. W Konkursie mogą brać udział studenci Akademii Sztuki w Szczecinie.
3. Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach:
• solo
• soliści (z towarzyszeniem fortepianu lub innego instrumentu)
• zespoły kameralne
Trzy kategorie zostaną ocenione oddzielnie.
4. Soliści wykonują utwór (lub utwory) do 10 minut (nie może to być część utworu cyklicznego np. sonaty lub koncertu).
5. Zespoły kameralne wykonują utwór (lub utwory) do 10 minut (nie może to być część utworu cyklicznego, np. sonaty lub koncertu).
6. Utwory solo lub z towarzyszeniem innego instrumentu wykonywane są z pamięci. Wyjątek stanowią utwory współczesnych kompozytorów. Zespoły kameralne wykonują program z nut.
7. Programy uczestników konkursu zatwierdzają kierownicy poszczególnych katedr.
8. Laureaci pierwszych miejsc (poprzednich edycji Konkursu) nie mogą uczestniczyć w kategorii w której zostali nagrodzeni.
9. Członkami zespołów kameralnych mogą być wyłącznie studenci.
10. Występy będzie oceniało Jury złożone z nauczycieli akademickich, których studenci będą uczestniczyć w Konkursie.
11. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody.
12. Oceny Jury są ostateczne i niepodważalne.
13. Zgłoszenia programów przyjmowane są do dnia 11 grudnia 2022 roku na adres: miniatura@akademiasztuki.eu
14. Zgłoszenia muszą zwierać zdanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).