Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Malarstwa
Linia. Plama. Światło.
 
Linia Plama Światło
 
11-12.06.2022
 
ZONA Sztuki Aktualnej
pl. Orła Białego 2
 
Artyści:
Claudia Bielicka
Ewa Gola
Magdalena Myszkiewicz
Małgorzata Piskorska - Nieradka
Dorota Szynkaruk
Michał Mazurkiewicz
 
Wydarzenie jest częścią HUNTING FOR PAINTING / I HEAR YOU
 
Organizator:
Akademia Sztuki w Szczecinie
Katedra Malarstwa i Rysunku, Wydział Malarstwa, Pracownia Filmu Społecznego, Katedra Filmu, Wydział Sztuki Mediów

Współorganizatorzy:
TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie
Muzeum Narodowe w Szczecinie
Fundacja Off Marina
Fundacja Upsideart
Ogrody Śródmieście
Mecenat:
Miasto Szczecin
Marina Developer
Raubo i Wspólnicy

Partnerzy:
University of Art and Design Offenbach am Main / Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main
Uniwersytet Tunghai, Taichung, Taiwan
Uniwersytet Centralny, Quito, Ekwador
Freedom Gallery
Kolektyw TRUD / Kurzy Młyn
Centrum Kultury Krzywy Gryf
Film Service
PNP Arena
Galeria Zona
Galeria Próżnia
Galeria R+
OS 17
Pushka Studio

Inicjatorki:
Katarzyna Szeszycka, Karolina Breguła

Projekt identyfikacji wizualnej:
Natalia Janus - Malewska
Pokaż mniej
 
Zapraszamy na wystawę studentek i studentów II stopnia Wydziału Malarstwa Akademii Sztuki w Szczecinie.

Linia. Plama. Światło.
Wszystko, co dobre w sztuce to ekspresja jednej duszy rozmawiającej z drugą; jest tak cenna, jak cenna jest dusza, która się wypowiada.
John Ruskin

​Pracownia jest miejscem twórczego zmagania się z materią malarską. Dla nas, czyli dla sześciu malarek i malarzy z 312, jest również miejscem spotkania. Wśród oparów farb i terpentyny prowadzimy rozmowy, werbalne i pozawerbalne. Wypowiadamy się w materii malarskiej, używając jej środków plastycznego wyrazu: linii, plamy barwnej i światła.
​Wszystko po to, by za ich pośrednictwem przekazać to, co wewnętrznie wykreowane, oniryczne i ulotne; po to, by niematerialną wizję przenieść w fizyczną, dwuwymiarową realność, czasem ograniczoną ramami. Pragniemy komunikować się z odbiorcą, zajmując stanowisko – niezgody lub akceptacji – w ważnych dla nas sprawach, a także po prostu wyrazić siebie.
​Obraz jest zapisem emocji. Czasem, gdy spełni się marzenie twórcy o uniwersalności przekazu, wpłynie też na emocje odbiorcy.
​Prezentowane na wystawie obrazy są próbą sublimacji doświadczenia twórczej wspólnoty. Możliwości środka wyrazu artystycznego, jakim jest linia, zdają się być nieograniczone. Linia, kreślona gestem płynnym lub dynamicznym, może łączyć, dzielić, tworzyć granice i wrażenie ruchu, dodać kompozycji energii – aż do iluzji oderwania się od tła i przejścia w przestrzeń.
​Użycie światła i plamy barwnej w obrazie stanowi akt komunikacji: buduje nastrój obrazu, wyznacza kontury przedmiotów i postaci, a tym samym hierarchię kompozycji; wytycza dukty, po których prowadzimy oko widza.
​Malarstwo dało twórcom prezentowanych obrazów możliwość wypowiedzenia się, zostania wysłuchanym oraz tworzenia jedności z różnorodności.