Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Malarstwa
M. Bohl
Projekt naukowy Koła Studenckiego "DObraz"
SZCZECIN: Tu Centrum.Szczecin

Błogosławionej Królowej Jadwigi 2, 70-300 Szczecin

Wernisaż: 12.05.2023 18:00

Finisaż: 28.05.2023 17:00

Darmowe wejście
 
____
 
 
BERLIN: Neuköllner Salon e. V.

Instraße 10, 12045 Berlin-Neuköln

Vernissage: 05.05.2023 20:00

Fertigstellung: 06.05.2023 17:00

Freier Eintritt
Międzynarodowa wystawa artystyczno-dokumentalna upamiętniająca setną rocznicę śmierci Maximiliana Bohla. Prezentowane są m.in. obrazy Bohla z opisem kuratorskim po polsku i po angielsku, szkice, pamiątki i pocztówki.
Wydarzenie było kuratorowane przez polski zespół badawczo-kuratorski, finansowany przez Akademię Sztuki w Szczecinie, we współpracy z niemieckimi kuratorami z galerii Neuköllner Salon w Berlinie.
Wystawa przyjeżdża do Szczecina po wcześniejszej prezentacji w Berlinie w dniach 05.05.2023-06.05.2023.
___

A commemorative artistic-ary exhibition set to represent Maximilian Bohl's legacy. Presented works include artists paintings with full English and German description, sketchbooks, memoirs and postcards.
The event was curated by the Polish research-curator team, with funding from the Academy of Arts in Szczecin, in cooperation with the German curators from the Neuköllner Salon gallery.
The exhibition is coming to Szczecin after a previous presentation in Berlin (05.05.2023-06.05.2023)

Eine künstlerisch-dokumentarische Gedenkausstellung, die das Vermächtnis von Maximilian Bohl darstellt. Zu den präsentierten Werken gehören Künstlergemälde mit vollständiger englischer und deutscher Beschreibung, Skizzenbücher, Memoiren und Postkarten.
Kuratiert wurde die Veranstaltung vom polnischen Forschungskuratorenteam, gefördert von der Akademie der Künste Stettin, in Kooperation mit den deutschen Kuratoren der Galerie Neuköllner Salon.
Nach einer ganztägigen Präsentation in Berlin wird die Ausstellung nach Stettin, Polen, verlegt.
____

A commemorative artistic-ary exhibition set to represent Maximilian Bohl's legacy. Presented works include artists paintings with full English and German description, sketchbooks, memoirs and postcards.
The event was curated by the Polish research-curator team, with funding from the Academy of Arts in Szczecin, in cooperation with the German curators from the Neuköllner Salon gallery.
After a full day presentation in Berlin, the exhibition is going to be moved to Szczecin, Poland.