Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydawnictwo
Media, nowe media czy post media sztuki?
redakcja: Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz, Łukasz Musielak, Kalina Kukiełko-Rogozińska, Joanna Szczepanik
redakcja
Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz, Łukasz Musielak, Kalina Kukiełko-Rogozińska, Joanna Szczepanik

recenzja naukowa
dr hab. Urszula Jarecka

korekta językowa
Anna Ciciak

projekt graficzny i skład
Natalia Janus-Malewska

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie

rok wydania 2019

ISBN 978-83-951340-8-1
pliki do pobrania
publikacja do pobrania
Publikacja jest efektem III Polskiego Kongresu Estetyki „Media, nowe media czy post media sztuki” zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Estetyczne oraz Wydział Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie.
Współczesny przyspieszony rozwój mediów sprawia, że kolejno pojawiają się jak na karuzeli nowe określenia: „nowe media”, „widzialność nowomedialna”, „postmedia”, „malarstwo post medialne”. Takie rozmnożenie form medialności może przyprawić o lekki zawrót głowy, zwłaszcza, kiedy próbując odnaleźć się we współczesnej ikonosferze staramy się określić definicje poszczególnych pojęć i je zastosować do rodzących się form obrazowych. Czym jest malarstwo cyfrowe? Czym jest malarstwo (post)medialne? Na czym polega medialność współczesnych obrazów i współczesnej rzeczywistości jako takiej? Jakie medium mogą służyć w sztuce? Czasem trudno jest znaleźć jednoznaczne definicje i odpowiedzi na nurtujące nas pytania, jak wówczas, kiedy okazuje się, że malarstwo cyfrowe może być zarówno malarstwem wykonywanym sposób tradycyjny farbami na płótnie, które reflektuje cyfrowość, jak też cyfrowym obrazowaniem, w którym można odnaleźć malarskość.  Większa zgodność jest zauważalna w odniesieniu do pojęć sztuki postmedialnej, post internetowej i malarstwa postmedialnego, którą dość często charakteryzuje powrót do tradycyjnych mediów sztuki, choć w kontekście nie pierwotnej bezpośredniości, ale zapośredniczenia obrazu przez aparat, maszynę. (…)


Prezentowana publikacja stanowiąca efekt III Polskiego Kongresu Estetyki prezentuje intradyscyplinarny charakter współczesnej polskiej estetyki, pozwalający na elastyczne podejście do analiz poszczególnych zjawisk artystycznych i estetycznych oraz na ujęcie ich w szerszej filozoficznej perspektywie.

Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz (fragmenty „Wprowadzenia”)