Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydawnictwo
Paweł Książek / Paralele / Parallels 
redakcja: Przemysław Strożek 
redakcja
dr hab. Przemysław Strożek

autorzy
dr Łukasz Białkowski, dr hab. Przemysław Strożek,
dr Wojciech Szymański


recenzja naukowa
dr Małgorzata Kaźmierczak

redakcja językowa i korekta
Katarzyna Dziewięcka

tłumaczenie
Łukasz Mojsak

korekta angielska
Graham Crawford

projekt graficzny
Paweł Książek

ISBN 978-83-955375-5-4
 
Celem niniejszej monografii jest poszerzenie badań i refleksji interpretacyjnych nad twórczością Pawła Książka, które dotychczas zostały podjęte w najróżniejszych publikacjach. Monografia ta poświęcona jest przede wszystkim istotnym problemom, obecnym w jego praktyce artystycznej, które na nowo poddane zostały wnikliwym analizom w perspektywie historii sztuki i kultury wizualnej, refleksji filozoficznej, a także ugruntowanych współczesnych metod kulturoznawczych. Autorami poszczególnych rozdziałów są Łukasz Białkowski, Wojciech Szymański i Przemysław Strożek. Dwujęzycznym esejom towarzyszy bogaty materiał ilustracyjny.
Przemysław Strożek
Paweł Książek, studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i w Hochschule für Gestaltung w Offenbach am Main. Mieszka i pracuje w Krakowie i Szczecinie. Jest malarzem oraz twórcą kolaży i instalacji. W swoich pracach problematyzuje szerokie spektrum zagadnień: od modernistycznych utopii, historii awangardy i architektury po muzykę współczesną i socjologię. Zróżnicowaną stylistykę i tematykę swych prac podporządkowuje konceptualnej refleksji. Od 2014 roku wykłada na Akademii Sztuki w Szczecinie, od 2020 na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Był rezydentem Künstlerhaus Bethanien w Berlinie (2011) i SOArt w Austrii (2013). Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2008 roku. Zrealizował kilkanaście wystaw indywidualnych, m.in. w: Galerii Foksal w Warszawie (2021), ŻAK I BRANICKA w Berlinie (2018, 2014, 2010, 2007), Salzburger Kunstverein w Salzburgu (2009); Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie (2008); Art Stations Foundation w Poznaniu (2009); Instytucie Polskim w Berlinie (2012); Art Basel Statements w Bazylei (2009). Jego prace prezentowano na kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, w takich instytucjach jak: Muzeum Narodowe w Krakowie; Muzeum Narodowe w Szczecinie; MAXXI w Rzymie; Skulpturenmuseum Glaskasten w Marl; Arnold Schönberg Centre w Wiedniu; Sean Kelly Gallery w Nowym Jorku; MOCAK w Krakowie; Künstlerhaus Bethanien w Berlinie.

Przemysław Strożek, adiunkt w Instytucie Sztuki PAN, badacz włoskiego futuryzmu, polskiej awangardy, podstaw globalnego modernizmu i sztuki współczesnej. Stypendysta Fulbrighta na University of Georgia (Athens, GA), Israel Academy of Sciences (Tel Aviv) i Accademia dei Lincei (Rzym). Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz MNiSW w kategorii wybitnego młodego naukowca. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, pierwszej monografii o recepcji włoskiego futuryzmu w Polsce: Marinetti i futuryzm w Polsce (1909–1939) (2012), książki o niemieckim dadaizmie: Nic, to znaczy wszystko. Interpretacje niemieckiego dada (2016), a także o sporcie w sztuce: Modernizm – sport – polityka (2019).