Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Edukacji Muzycznej
Próba chóru polsko-ukraińskiego
 
Próba chóru polsko-ukraińskiego
 
15 marca 2022, godz. 19.00 - 21.00

Pałac Ziemstwa Pomorskiego, al. Niepodległości 40, sala 107 I piętro
Akademia Sztuki w Szczecinie zaprasza polskie i ukraińskie chórzystki oraz sympatyczki śpiewu na pierwszą próbę chóru polsko-ukraińskiego, który pod kierownictwem dra hab. Jarosława Lewkowa zaśpiewa utwory muzyki ukraińskiej.

Zapraszamy na pierwsze spotkanie 15 marca, we wtorek o godzinie 19.00 (2h) do Pałacu Ziemstwa Pomorskiego (al. Niepodległości 40) do sali 107 na I piętrze.

Dyrygentem chóru będzie dr hab. Jarosław Lewków, profesor nadzwyczajny Akademii Sztuki. Zachęcamy do zapoznania się z sylwetką Dyrygenta: dr hab. Jarosław Lewków

Projekt patronatem objęła Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie, dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. US.

Zachęcamy także do wsparcia informacyjnego – zaproszenia Zainteresowanych i udostępnienia.

*******

Академія Мистецтва м. Щецін запрошує любительки співу, а зокрема хорового співу до новостворенного польсько-українського Жіночого Хору, у якому співатимуть під керівництвом професора Академії, доктора Ярослава Левківа: доктор Ярослав Левків
Репертуар хору має складатись в більшості з творів українських композиторів.

Запрошуємо на першу зустрічу вівторок 15 березня 2022 року о год. 19.00 за адресою Щецін, вул. Нєподлеглощі40, зал 107, ІІ поверх.

Хором буде керувати професор Академії, доктор Ярослав Левків, випускник Національної музичної академії України імені П. Чайковського (1994).

Проєкт за підтримки Ректора Академії Мистецтву Щеціні. професор Академії, доктор Мірослави Ярмоловіч.

Дуже просимо про поширення інформації.