Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Malarstwa
Seminarium Wydziału Malarstwa
 
13 maja 2022 roku o godz. 11:00 odbyło się Seminarium Wydziału Malarstwa poświęcone dyskusji nad obecną kondycją malarstwa, której nie możemy postrzegać jako prostej kontynuacji modernizmu czy postmodernizmu, z których pierwszy datuje się jeszcze na wiek XIX, zaś drugi został zdiagnozowany przez Jean-François Lyotarda w 1979 roku, oczywiście odnosząc się do zjawisk, których pierwsze sygnały są datowane na koniec lat 50 i początek 60. XX wieku.

Jako wprowadzenie do dyskusji na temat jak i dlaczego współcześnie malować oraz po co nam malarstwo członkowie i członkini Zakładu Historii i Teorii Sztuki przedstawili krótkie wprowadzenia:
"Tendencje w malarskie nowoczesnym" - dr Łukasz Musielak
"Malarstwo współcześnie" - dr hab. Aleksandra Łukaszewicz, prof. AS
"Malarstwo i kunszt" - dr Jarosław Lubiak

W Seminarium wzięli udział wykładowcy i wykładowczynie oraz studenci i studentki Wydziału Malarstwa, a dyskusja, która się rozwinęła dotyczyła wagi kunsztu malarskiego, wartości malarskich w przestrzeniach cyfrowych oraz tęsknoty za materialnością. Te dyskusje będą kontynuowana na początku przyszłego roku akademickiego, by podtrzymać wymianę myśli i refleksji na te tak istotne z punktu widzenia współczesności tematy.