Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Władze
senat Akademii Sztuki w Szczecinie
kadencja 2020-2024
 
 
1. Rektor: dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS

Senatorowie Akademii Sztuki

2. prof. dr hab. Katarzyna Dondalska

3. prof. dr hab. Kamil Kuskowski

4. prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk

5. prof. dr hab. Arkadiusz Marcinkowski

6. prof. dr hab. Zbigniew Romańczuk

7. prof. dr hab. Andreas Guskos, prof. AS

8. dr hab. Małgorzata Bornowska, prof. AS

9. dr hab. Sylwia Fabiańczyk-Makuch, prof. AS

10. dr hab. Ewa Filipowicz-Kosińska, prof. AS

11. dr hab. Kornela Arwicz-Sienicka, prof. AS

12. dr hab. Barbara Halec, prof. AS

13. dr hab. Ireneusz Kuriata, prof. AS

14. dr hab. Aurelia Mandziuk-Zajączkowska, prof. AS

15. dr hab. Agata Michowska-Łazarczyk, prof. AS

16. dr hab. Bartłomiej Otocki, prof. AS

17. dr hab. Jerzy Siemak, prof. AS

18. dr hab. Urszula Szyryńska, prof. AS

19. dr hab. Anna Tarnowska, prof. AS

20. dr hab. Radosław Wilkiewicz, prof. AS

21. dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. AS

22. dr Alicja Delecka-Bury

23. dr Mikołaj Iwański

24. dr Łukasz Jastrubczak

25. dr Olga Kiedrowicz-Świtalska

26. dr Dawid Pajdzik

27. dr Arkadiusz Piętak

28. dr Łukasz Popiałkiewicz

29. mgr Krzysztof Figiel

30. mgr Patryk Grygierczyk

31. mgr Maciej Mizgalski

32. mgr Jakub Stefek

33. Aleksandra Bek

34. Michał Dąbrowski

35. Aleksandra Grzelak

36. Karolina Kaleta

37. Piotr Michalski

38. Aleksandra Przybyła

39. Paulina Skubała

40.Paula Trytek

41.Piotr Wardziukiewicz

42. Aneta Witosz