Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydawnictwo
Sonaty fortepianowe klasyków wiedeńskich – Beethoven
Bogusław Rottermund
autor
Bogusław Rottermund

recenzenci
prof. dr hab. Waldemar Andrzejewski
prof. dr hab. Anna Wesołowska-Firlej


konsultacja językowa
język angielski – Brittany Jorgenson
język niemiecki – Katarzyna Rottermund

edycja przykładów nutowych
Tadeusz Prokurat

redakcja językowa
Elżbieta Blicharska

korekta
Joanna Grzybowska

skład komputerowy
Joanna Dubois-Mosora

okładka
Elżbieta Wasyłyk, „Beethoven”, akryl, olej, płótno 80x90, 2016


Publikację dofinansowano z dotacji MNiSW na badania statutowe Katedry Fortepianu, Wydziału Instrumentalnego Akademii Sztuki w Szczecinie.


Copyright by Bogusław Rottermund, Akademia Sztuki w Szczecinie

Opracowanie wydania: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu SzczecińskiegoISBN 978-83-63072-01-8
 
rok wydania 2017
Literatura dotycząca dzieł klasyków wiedeńskich jest jedną z najobszerniejszych na świecie, także jeśli chodzi o muzykę fortepianową, która doczekała się wielu opracowań w odrębnych publikacjach, tysiącach artykułów w niemal wszystkich językach świata. Czy można napisać o niej jeszcze coś nowego, odkrywczego?

Sztuka wykonawcza, w tym pianistyczna, podlega nieustannemu rozwojowi dzięki działalności koncertowej nowych generacji mistrzów klawiatury, a spojrzenie na twórczość kompozytorską ewoluuje wraz z nowymi teoriami muzykologicznymi. Powyższe zjawiska rodzą zapotrzebowanie na nazywanie tego, co wykonawcy i ich wyobraźnia, doświadczenie a także czasami genialna intuicja, wnoszą w żywą tkankę wykonywanej muzyki. Temu właśnie celowi służy niniejsza publikacja.

Fr. Wstępu, Bogusław Rottermund