Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
O nas
Stypendium Ministerstwa Edukacji i Nauki
Stypendia Ministerstwa Edukacji i Nauki mogą otrzymać młodzi naukowcy, tj. doktoranci i nauczyciele akademiccy niemający stopnia doktora albo ze stopniem doktora uzyskanym nie więcej niż przed siedmioma laty, zatrudnieni m.in. na uczelniach i w instytutach badawczych. 

Wnioski można składać od 1 do 31 grudnia 2022 r. O przyznanie stypendium może wnioskować rektor, dyrektor instytutu PAN, instytutu badawczego lub instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem. Wniosek może złożyć również osoba kierująca podmiotem zatrudniającym młodego naukowca. 

Stypendium jest przyznawane maksymalnie na trzy lata, a jego wysokość nie może przekroczyć 5390 zł miesięcznie. 

Dotychczas przy ocenie wniosków największą wagę przywiązywano do wymiernych efektów działalności naukowej w postaci publikacji naukowych (lub dzieł artystycznych – w przypadku dziedziny sztuki) oraz zastosowań praktycznych wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych. 

Więcej informacji na stronie ministerstwa: 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-edukacji-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2022-r-konkurs-smn18